top of page

Kliničtí logopedi

Portrét - žena

Mgr. M. Blažková

klinický logoped

 • Vystudovala obor Logopedie a surdopedie na Karlově univerzitě

 • Je atestovanou klinickou logopedkou (První lékařská fakulta, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze)

 • Profesní zkušenosti získala na pozicích klinického logopeda na odděleních neurorehabilitace, neurochirurgie, onkologie nebo paliativní péče a v ambulantních zařízeních

 • Zaměřuje se na potíže jako je afázie, komunikačně kognitivní poruchy řeči, dysartrie, dysfagie, apraxie, koktavost nebo diagnózy u pacientů neurochirurgie, neurorehabilitace (CMP, neurodegenerativní onemocnění, neurotraumata), dále plastice či geriatrii (komunikačně kognitivní deficity)

 • V INEPu pracuje od roku 2022, své služby nabízí česky mluvícím pacientům

Portrét - žena

Mgr. Nikola Chmelařová

klinický logoped

 • Vystudovala obor Logopedie a surdopedie na Karlově univerzitě

 • Je atestovanou klinickou logopedkou (První lékařská fakulta, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze)

 • Profesní zkušenosti získala na pozicích klinického logopeda v ambulanci klinické logopedie i na oddělení rehabilitace v nemocnici

 • Zaměřuje se převážně na děti (již od novorozeneckého věku) s neurologickými obtížemi (děti syndromatické, děti s DMO, aj.), neurovývojovými poruchami (vývojová dysfázie, dyspraxie, koktavost aj.), které mají obtíže zejména v příjmu potravy a také řeči a komunikaci

 • Spolupracuje již několikátým rokem se spolkem pro děti s Downovým syndromem, kde poskytuje komplexní klinicko logopedickou péči

 • Také poskytuje péči dospělým pacientům s afáziií, dysartrií, dysfagií

 • V INEPu pracuje od roku 2024, své služby nabízí česky mluvícím pacientům

bottom of page