top of page

Klinický logoped

Portrét - žena

Mgr. M. Blažková

klinický logoped

  • Vystudovala obor Logopedie a surdopedie na Karlově univerzitě

  • Je atestovanou klinickou logopedkou (První lékařská fakulta, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze)

  • Profesní zkušenosti získala na pozicích klinického logopeda na odděleních neurorehabilitace, neurochirurgie, onkologie nebo paliativní péče a v ambulantních zařízeních

  • Zaměřuje se na potíže jako je afázie, komunikačně kognitivní poruchy řeči, dysartrie, dysfagie, apraxie, koktavost nebo diagnózy u pacientů neurochirurgie, neurorehabilitace (CMP, neurodegenerativní onemocnění, neurotraumata), dále plastice či geriatrii (komunikačně kognitivní deficity)

  • V INEPu pracuje od roku 2022, své služby nabízí česky mluvícím pacientům

bottom of page