Specializované poradny

Neuropsychiatrická poradna

Poradna zaměřená na diagnostiku neuropsychiatrických onemocnění. Vstupní vyšetření zahrnuje komplexní vyšetření neurologem a psychiatrem, návrh diagnostického a léčebného postupu, podrobnou lékařskou zprávu a konzultaci pro rodinné příslušníky nemocného. V rámci poradny je možné absolvovat také detailní neuropsychologické vyšetření paměti. Služby neuropsychiatrické poradny nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

 

Centrum pro tiky a Touretteův syndrom

Komplexní péče pro děti a dospělé s tiky a Touretteovým syndromem. Rychlá a cílená diagnostika zkušenými odborníky, krátké objednací termíny. Kromě lékařského vyšetření centrum nabízí také psychiterapii pro nemocné a rodinné příslušníky či konzultace v psychologické a školní poradně.

 

Poradna pro Parkinsonovu nemoc a třes

Poradna zaměřená na diagnostiku, léčbu a poradenství pro nemocné s Parkinsonovou nemocí, parkinsonskými syndromy a třesem. Díky spolupráci s velkými fakultními pracovišti jsme schopni pacientům zajistit léčbu od začátku nemoci až k pokročilým stádiím onemocnění. 

 

Kognitivní rehabilitace

Kognitivní rehabilitace je zacílená na pacienty s jakýmkoliv narušením mentálních funkcí. Cílem je zlepšit jejich kognitivní kondici, případně kompenzovat kognitivní deficit tak, aby lépe zvládali zapojení do běžných denních aktivit a zvýšili tak svou soběstačnost a nezávislost. Druhotným efektem kognitivní rehabilitace může být snížení zátěže pečujících osob.

 

Neurochirurgická poradna

Poradna pro nemocné před operací mozku a páteře. Konzultace jsou poskytovány např. stran vhodnosti neurochirurgického zákroku při bolestech páteře a výhřezu meziobratlové ploténky či při cévních malformacích a nádorech mozku. Služby neurochirurgické poradny nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

 

Poradna pro bolesti hlavy

Poradna zaměřená na diagnostiku, léčbu a prevenci bolestí hlavy. Péče je poskytována pacientům s migrénou, ale i nemocným, jejichž obtíže jsou spojeny s bolestmi krční páteře, stresem, depresí či poruchami spánku.

 

Poradna pro autismus

Poradna zaměřená na péči o nemocné s poruchami autistického spektra (např. autismem či Aspergerovým syndromem). Ambulance není určena pro diagnostiku autismu, lze ale poskytnout vstupní konzultaci s doporučením dalšího diagnostického postupu.

 

Poradna pro poruchy příjmu potravy

Diagnostika a léčba poruch příjmu potravy např. mentální anorexie či mentální bulimie. Poradna je určena pro děti, dospívající i dospělé pacienty.

Hypnóza

Hypnóza je stav uměle navozené změny vědomí, které se využívá k léčebným účelům. Hypnotický stav se vyznačuje zejména zvýšenou vnímavostí a zvýšenou tendencí reagovat v souladu se zadanými sugescemi. Jedná se o doprovodnou terapeutickou techniku, která se nejčastěji využívá jako doplněk psychoterapie*. Vhodnost hypnózy zhodnotí terapeut při vstupním sezení, hrazeném zdravotní pojišťovnou. Samotná hypnóza je pak placenou službou (viz. platný ceník).


*(V případě provádění hypnózy oprávněným odborníkem je hypnóza bezpečná metoda. Proti vůli nelze nikoho zhypnotizovat a také není možné pomocí hypnózy s druhými lidmi manipulovat. Hypnózou nelze cestovat do „minulých životů“ a objevovat „nevědomé důvody“ psychických obtíží. Stejně jako u jiných psychoterapeutických technik ani hypnóza neřeší potíže „zázračně“ a za jedno setkání, ale je třeba psychické potíže řešit komplexně a systematicky).

 

  • Wix Facebook page