Stáže

V rámci pregraduálního i postgraduálního vzdělávání INEP  umožňuje na svém pracovišti absolvování krátkodobých stáží.

Stáž v institutu není nárokovatelná a o jejím poskytnutí rozhoduje vedení společnosti s ohledem na aktuální kapacity zařízení a potřeby stážistů.

Stáže jsou koncipovány tak, aby byla zajištěna kvalita praxe a zároveň byla práce pro stážisty smysluplná a měla požadovaný přínos.

Poplatky za stáže

Stáže jsou zpoplatněny následovně:

Postgraduální stáž - 5000 Kč / 1 pracovní týden (5x6h) 

Pregraduální stáž - 2000 Kč / 1 pracovní týden (5x6h)

Stáže poskytujeme v rozsahu jednoho nebo dvou týdnů. Z kapacitních důvodů je potřeba domlouvat termíny nejlépe 2 měsíce před začátkem stáže.

Pro více informací či přihlášení prosím kontaktujte:

Dita Colantoni - colantoni@inep.cz