top of page

Dětští neurologové

MUDr. Kateřina Paděrová

 

MUDr. Kateřina Paděrová 

vedoucí ambulance dětské neurologie

 

MUDr. Hana Bémová
 • Je absolventkou 1. LF UK v Praze

 • Specializovanou způsobilost v oboru dětské lékařství získala v roce 2015, specializovanou způsobilost v oboru dětská neurologie získala v roce 2016

 • Od roku 2003 do roku 2011 pracovala jako sekundární lékařka na Klinice dětské neurologie FN Motol

 • Od roku 2011 do roku 2016 pracovala jako sekundární lékařka na Pediatrické klinice IPVZ, 1. LF UK a TN

 • Absolvovala kurz Vývojové neurologie na Dětské neurologii v TN

 • Pravidelně se účastní kongresů a seminářů dětské neurologie, pravidelně dochází na velké vizity na Kliniku dětské neurologie FN Motol

 • V INEPu působí od roku 2016 a věnuje se problematice napříč spektrem celé dětské neurologie

 • Současně od roku 2016 pracuje na částečný úvazek na Dětském urgentním příjmu FN Motol a je zastupujícím lékařem v ordinaci PLDD

 • Své služby nabízí kromě češtiny také anglicky mluvícím pacientům

MUDr. Hana Bémová 

 

Portrét - žena

MUDr. Kateřina Jesenská

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2018. V témže roce se zúčastnila zahraniční stáže pod záštitou humanitární organizace ADRA ve zdravotnickém středisku v Itibo v jihozápadní části Keni 

 • Působila jako sekundární lékařka na dětském oddělení v Nemocnici v Hořovicích

 • Od roku 2020 působí jako sekundární lékařka na dětském oddělení ve Fakultní nemocnici Bulovka, v roce 2022 úspěšně složila kmenovou zkoušku z oboru Pediatrie, nyní absolvuje stáže ve specializačním vzdělávání v oboru Dětská neurologie

 • V roce 2021 prošla kurzem Práce s časovou osou v rámci Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, kde v současnosti absolvuje výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch

 • V INEPu pracuje od roku 2024 a s pacienty hovoří jak v českém, tak anglickém jazyce

MUDr. Michaela Lifková

MUDr. Michaela Lifková 

 

 

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 3. LF UK v Praze

 • Specializovanou způsobilost v oboru dětského lékařství získala v roce 2012 a v oboru dětské neurologie v roce 2014

 • Od roku 2009 pracuje jako lékařka na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

 • Zkušenosti získavala také jako pediatr a dětský neurolog v Marienhospital Bottrop v Německu (2008, 2009)

 • Působila jako lektorka v oboru sociální pediatrie na Vysoké škole zdravotnictví a
  sociální práce

 • Absolvovala výcvik telefonické krizové intervence pro děti a pracovala jako
  konzultant na Lince bezpečí

 • Absolvovala několik zahraničních stáží - Německo, Rakousko, Brazílie, Izrael

 • Pravidelně se účastní (i jako přednášející) symposia dětské neurologie, seminářů dětské neurologie a neurokazuistických dnů

 • V INEPu působí od roku 2016 a věnuje se celému spektru problémů dětské neurologie

 • Své služby nabízí kromě češtiny také anglicky a německy mluvícím pacientům

Ouzka_Zora.jpg

MUDr. Zora Ouzká

 • Je absolventkou Fakulty všeobecného lékařství University Karlovy v Praze

 • Specializovanou způsobilost v oboru pediatrie získala v roce 1990, v oboru dětská neurologie v roce 1994, v těchto oborech je také držitelkou licencí ČLK

 • V roce 1996 získala funkční způsobilost v EEG diagnostice

 • Pracovala na Pediatrické klinice Ústí nad Labem

 • Má bohaté zkušenosti s vedení privátních dětských neurologických ambulancí (Kadaň, Louny, Žatec, Praha 13). V současné době vede dětskou neurologickou ambulanci na Praze 9

 • Pravidelně absolvuje vzdělávací kurzy a semináře (kurz vývojové neurologie a sonografie mozku v TZ, kurzy epileptologie a EEG diagnostiky)

 • Absolvovala stáž na Univerzitě v Erlangenu v oboru neurologie a neurologické zobrazovací diagnostiky

 • Je členkou odborné Společnosti dětské neurologie ČLS JEP

 • Věnuje se problematice napříč spektrem dětské neurologie s akcentem na neurologii vývojovou

 • Své služby nabízí kromě češtiny také francouzsky mluvícím pacientům

bottom of page