top of page

Psychoterapeuti

MUDr. Miroslav Sekot

MUDr. Miroslav Sekot

psychiatr a psychoterapeut, vedoucí pro psychoterapii 

 • Je absolventem oboru všeobecného lékařství na 1. LF UK v Praze

 • Specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie I. stupně získal v roce 1995 a II. stupně v roce 1998

 • Absolvoval skupinový psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii v roce a funkční specializaci v psychoterapii

 • Do roku 2013 působil jako vedoucí lékař Krizového centra a linky důvěry na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN, kde se doposud jako odborný asistent věnuje výuce psychiatrie

 • Vyučuje akutní psychiatrii pro diplomované záchranáře na VOŠZ 5. května, akutní psychiatrii se věnuje dosud v rámci pohotovostních služeb na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN

 • Je výcvikovým lektorem ve Skálově institutu (institut integrativní skupinové psychoterapie), kde v současné době společně s PhDr. Frouzovou vede již 4. psychoterapeutickou komunitu

 • Dále pracuje v Centru duševního zdraví na Praze 9, v Centru pro seniory Mělník, a v poradně pro ženy závislé na alkoholu v Centru ALMA na Praze 7

 • Účastnil se mezinárodního grantového projektu výzkumu denních stacionářů E.D.E.N.

 • Publikoval více než 50 odborných článků v českých i zahraničních časopisech

 • Je členem České psychoterapeutické společnosti a České psychiatrické společnosti, kde se věnuje projektu vypracování zásad správné psychiatrické léčby

 • V INEPu pracuje od roku 2017 a zabývá se problematikou úzkostných, depresivních a psychosomatických poruch, poruch příjmu potravy, závislostí a gerontopsychiatrií

 • Svoje psychiatrické služby nabízí kromě češtiny také anglicky, německy a rusky hovořícím pacientům (individuální psychoterapii pouze česky hovořícím pacientům)

MUDr. Marie Novotná

MUDr. Marie Novotná 

psychiatr a psychoterapeut

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze

 • V současnosti je zařazená do specializačního vzdělávání pro obor psychiatrie a návykové nemoci

 • Zastává pozici vedoucí denního stacionáře pro depresivní, úzkostné, poúrazové a posttraumatické stavy v Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET

 • Dosavadní klinické zkušenosti získala na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN a v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice

 • Absolvovala výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii a sebezkušenostní individuální psychoterapii

 • V rámci psychoterapeutického vzdělání dále absolvovala kurz Práce s tělem v psychoterapii, kurz Práce s časovou osou, seminář Práce s náboženskostí člověka či seminář Relaxačních technik

 • V INEPu pracuje od roku 2014 a věnuje se zde psychiatrii a individuální i skupinové psychoterapii 

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Reizerova_Monika.jpg

Bc. Monika Reizerová

psychoterapeut skupinové psychoterapie

 • v INEPu pracuje jako koterapeut a terapeut skupinové psychoterapie 

 • Je absolventkou FF Univerzity Karlovy v Praze, katedry Andragogiky a personálního řízení.

 • Většinu profesní kariéry pracovala jako personální a manažerský konzultant především pro oblast korporátních společností.

 • Absolvovala 5 letý sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii Skálova institutu (integrativní psychoterapie typu SUR vycházející z dynamické a interpersonální psychoterapie)

 • Absolvovala stáže v ESET Help a Dům Přemysla Pitra -Domu tří přání.

 • 4 roky pracuje jako koterapeut a terapeut skupinové psychoterapie, od r. 2018 v INEPu.

Vechetova_Gabriela_low.jpg

Mgr. Gabriela Věchetová, Ph.D.

klinický psycholog a terapeut

 • Vystudovala obor Psychologie na FFUK v Praze

 • Je atestovaným klinickým psychologem od roku 2020

 • Je absolventkou postgraduálního doktorského studia na 1. Lékařské fakultě v Praze v oboru Lékařská psychologie a psychopatologie, kde v roce 2021 obhájila disertační práci s názvem "Neuropsychologické aspekty funkčních poruch hybnosti" a byl jí udělen titul Ph.D.

 • Je frekventantkou akreditovaného výcviku v psychoterapii (integrativní gestalt psychoterapie INSTEP)

 • Profesní zkušenosti psychologa ve zdravotnictví a klinického psychologa získala na Neurologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech, kde působí od roku 2015 do současnosti, a dále na stážích v pražských fakultních nemocnicích Motol a Královské Vinohrady a St.George´s University Hospital v Londýně

 • Je zakládající členkou mezinárodní společnosti pro funkční poruchy hybnosti Functional Neurological Disorder Society (FNDS) a České asociace pro neuropsychologii (CANP)

 • V INEPu se věnuje psychoterapii se zaměřením na funkční poruchy hybnosti

 • Podílí se na klinickém výzkumu na poli neuropsychiatrie a psychologie, je autorkou a spoluautorkou řady publikací v odborných periodikách

bottom of page