Neurologové

MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D. 

vedoucí neurologické ambulance, odborný zástupce INEP

 

MUDr. Jana Hanková

 • Je absolventkou oboru všeobecného lékařství na 3. LF UK v Praze

 • Absolvovala studijní stáž na Univerzitě v Catanzaru v Itálii

 • Od roku 2009 dosud působí jako sekundární lékař Neurologické kliniky FNKV, kde se hlavně věnuje diagnostice a léčbě pacientů
  Parkinsonovým onemocněním

 • Do roku 2013 byla odborným asistentem na 3. LF UK

 • Je členkou České neurologické společnosti, ČLS JEP

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky a italsky mluvícím pacientům, domluví se také německy

 • V INEPu působí od roku 2018

MUDr. Barbora Klusoňová

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 3. LF UK v Praze

 • Specializovanou způsobilost v oboru neurologie získala v roce 2012

 • Pracuje jako neurolog na Neurologické klinice 3. LF UK a FNKV

 • Absolvovala odborné kurzy akupunktury, myoskeletální medicíny a elektromyografie

 • Jako lékařka se účastnila projektu humanitární pomoci v nemocnici Tešanj v Bosně ve spolupráci se společností ADRA

 • V INEPu péče pracuje od roku 2014 a zaměřuje se především na diagnostiku a terapii nervosvalových onemocnění, onemocnění páteře, migrény a stavů na pomezí neurologie a psychiatrie

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky a francouzsky mluvícím pacientům

MUDr. Ctirad Lakomý

neurolog

 • Životopis se připravuje...

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

MUDr. Hana Řeháčková, Ph.D.

 • Je absolventkou 1. LF UK v Praze

 • Specializovanou způsobilost v oboru neurologie I. stupně získala v roce 2000 a specializaci neurologie II. stupně v roce 2003

 • Od roku 1997 pracuje na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze

 • Kromě klinické práce se podílí na výuce studentů 1. LF UK

 • V roce 2003 obhájila disertační práci na téma Markery aktivity roztroušené sklerózy mozkomíšní v mozkomíšním moku a periferní krvi u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní a byl jí udělen titul Ph.D. na Univerzitě Karlově v Praze

 • Je členkou odborné Neuroimunologické sekce ČLS JEP

 • Podílela se na několika klinických studiích

 • V INEPu působí od roku 2017 a věnuje se celému spektru problematiky dospělé neurologie se zaměřením na bolesti hlavy a autoimunitní onemocnění

 • Své služby nabízí kromě češtiny také anglicky mluvícím pacientům

MUDr. Marcela Valachovičová

MUDr. Markéta Volfová

 • Wix Facebook page