top of page

Neurologové

Fiala Ondrej_low_edited.jpg

MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D. 

vedoucí neurologické ambulance, odborný zástupce INEP

 

Carvena zuzana_low.jpg

MUDr. Zuzana Červená, Ph.D. - EMG

 • Je absolventkou  LFUK Bratislava 

 • v roce 2009 obhájila disertační práci na téma: "Elektrofyziologická diagnostika autonómnych reflexných oblúkov u pacientov s diabetes mellitus" a byl jí udělen titul Ph.D. na 1. Neurologické klinice LFUK a FNsP Nemocnica Staré Mesto Bratislava 

 • od roku 2009 pak působila jako sekundární lékař na Neurologické klinice 1. LFUK VFN

 • od roku 2012 působí v ambulantní sféře

 • od ukončení studia se věnuje práci v elektromyografické laboratoři a nervo-svalové problematice

 • absolvovala stáž v elekrofyziologické laboratoři v Cork University Hospital v Irsku

 • úspěšně prošla kurem Comprehensive II z EMG u prof. Stolberga

MUDr. Jana Hanková

MUDr. Jana Hanková

 • Je absolventkou oboru všeobecného lékařství na 3. LF UK v Praze

 • Absolvovala studijní stáž na Univerzitě v Catanzaru v Itálii

 • V letech 2009 - 2022 působila jako sekundární lékař Neurologické kliniky FNKV, kde se hlavně věnovala diagnostice a léčbě pacientů
  Parkinsonovým onemocněním

 • Do roku 2013 byla odborným asistentem na 3. LF UK

 • Je členkou České neurologické společnosti, ČLS JEP

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům, domluví se také německy

 • V INEPu působí od roku 2018

MUDr. Barbora Klusoňová

MUDr. Barbora Klusoňová

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 3. LF UK v Praze

 • Specializovanou způsobilost v oboru neurologie získala v roce 2012

 • Pracuje jako neurolog na Neurologické klinice 3. LF UK a FNKV

 • Absolvovala odborné kurzy akupunktury, myoskeletální medicíny a elektromyografie

 • Jako lékařka se účastnila projektu humanitární pomoci v nemocnici Tešanj v Bosně ve spolupráci se společností ADRA

 • V INEPu péče pracuje od roku 2014 a zaměřuje se především na diagnostiku a terapii nervosvalových onemocnění, onemocnění páteře, migrény a stavů na pomezí neurologie a psychiatrie

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky a francouzsky mluvícím pacientům

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

MUDr. Hana Řeháčková, Ph.D.

MUDr. Hana Řeháčková, Ph.D.

 • Je absolventkou 1. LF UK v Praze

 • Specializovanou způsobilost v oboru neurologie I. stupně získala v roce 2000 a specializaci neurologie II. stupně v roce 2003

 • Od roku 1997 pracuje na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze

 • Kromě klinické práce se podílí na výuce studentů 1. LF UK

 • V roce 2003 obhájila disertační práci na téma Markery aktivity roztroušené sklerózy mozkomíšní v mozkomíšním moku a periferní krvi u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní a byl jí udělen titul Ph.D. na Univerzitě Karlově v Praze

 • Je členkou odborné Neuroimunologické sekce ČLS JEP

 • Podílela se na několika klinických studiích

 • V INEPu působí od roku 2017 a věnuje se celému spektru problematiky dospělé neurologie se zaměřením na bolesti hlavy a autoimunitní onemocnění

 • Své služby nabízí kromě češtiny také anglicky mluvícím pacientům

barbora_soukupova_edited.jpg

MUDr. Barbora Soukupová Urbanová, Ph.D.

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 1.LF UK v Praze.

 • Specializovanou způsobilost v oboru neurologie získala v roce 2022

 • V letech 2010-2014 pracovala jako sekundární lékař na Neurologické klinice 2.LF UK a FN Motol.

 • V letech 2014-2015 pracovala jako sekundární lékař na neurorehabilitačním oddělení kliniky Reha Rheinfelden, Rheinfelden, Švýcarsko.

 • V letech 2015-2017 pracovala jako sekundární lékař na Memory Clinic a gerontopsychiatrickém oddělení kliniky Felix Platter-Spital – Universitäres Zentrum für Altersmedizin, Basilej, Švýcarsko.

 • Absolvovala odborný kurz sonografie extrakraniálních mozkových tepen.

 • Absolvovala několik studijních pobytů a klinických stáží (Francie, Německo, Velká Británie).

 • V roce 2019 obhájila disertační práci na téma „Neurosonologické markery progrese kognitivního deficitu u pacientů s demencí“ a získala titul Ph.D. na Univerzitě Karlově v Praze.

 • Je členkou České neurologické společnosti ČLS JEP.

 • V INEPu pracuje od roku 2020 a věnuje se všeobecné neurologii se zaměřením na kognitivní poruchy.

 • Svoje služby nabízí česky, anglicky a německy mluvícím pacientům.

MUDr. Markéta Volfová

MUDr. Markéta Volfová

bottom of page