top of page

Psychiatrie

INEP - psychiatrie

Naše psychiatrická ambulance poskytuje komplexní péči pro široké spektrum duševních nemocí. Specifikem psychiatrické péče v INEPu je její zaměření na diagnostiku a terapii psychických potíží u pacientů s primárně neurologickou diagnózou. Dále nabízíme vyšetření ve specializovaných poradnách, např. v poradně pro Alzheimerovou nemoc a poruchy paměti či v poradně pro poruchy příjmu potravy.

Na všechny psychické nemoci nahlížíme optikou bio-psycho-sociálního modelu. Naši specialisté nabízejí každému klientovi zcela individuální přístup, snaží se porozumět jeho vnitřnímu prožívání a myšlenkovým pochodům. Podpůrná psychoterapie představuje nedílnou součást každé návštěvy, společně s případnou farmakologickou léčbou.

Uvědoujeme si, že k nám přicházejí nemocní často ve složité životní situaci a očekávají z naší strany profesionální jednání, důvěru a spolehlivost. Pro vybudování vzájemné důvěry, jež je nezbytným předpokladem úspěšné léčby, je důležitý dostačný časový prostor na vyšetření, který věnujeme každému pacientovi. Chceme mít jistotu, že když od nás budete odcházet, budou zodpovězeny všechny Vaše otázky

 

Prostory institutu laděné do jemných přírodních barev, šálek teplého čaje či kávy, to vše přispívá k tomu, abyste se během vyšetření cítili dobře, bezpečně a uvolněně.

 

INEP - psychiatrie

K psychiatrickému vyšetření se můžete objednat u těchto lékařů, a to i bez předchozího doporučení.

bottom of page