top of page

Kliničtí psychologové a psychologové ve zdravotnictví

michal-smotek_edited_edited_edited.jpg

PhDr. Michal Šmotek, Ph.D.
vedoucí klinický psycholog

 • Je absolventem oboru Psychologie na FF UPJŠ v Košicích

 • V roce 2020 složil atestační zkoušku v oboru Klinická psychologie

 • Absolvoval postgraduální doktorské studium (Ph.D.) v oboru Neurovědy na 3. LF UK v Praze

 • V roce 2022 absolvoval certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých

 • Pracoval jako psycholog a výzkumný pracovník na oddělení Spánkové medicíny a chronobiologie v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech

 • Absolvent hlubinně zaměřeného psychoterapeutického výcviku v analytické psychoterapii (člen ČSAP), frekventant rozšiřujícího výcviku v jungovské psychoterapii (ČIAP)

 • Frekventant výcviku TFP (Transference Focused Psychotherapy) pro léčbu pacientů z oblasti hraniční organizace osobnosti

 • Absolvoval další certifikované psychodiagnostické kurzy (ROR, TAT, MMPI-2)

 • Na Katedře psychologie FF UK V Praze a University of New York in Prague se spolupodílí na výuce předmětů se zaměřením na spánkovou medicínu a jungovskou psychoterapii

 • Podílí se na klinickém výzkumu, pravidelně se účastní tuzemských a zahraničních kongresů, je autorem a spoluautorem článků v renomovaných odborných časopisech (např. Neuropsychobiology, Sleep Health, Chronobiology International, atd.)

 • V INEPu pracuje od roku 2018 a nyní se zaměřuje především na individuální psychoterapii

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům

Cizkova_Anezka_low.jpg

Mgr. Anežka Čížková

psycholog ve zdravotnictví

 • Absolvovala magisterské studium psychologie na FF Univerzity Palackého v 
  Olomouci

 • Získala Merillovo stipendium, v rámci kterého se účastnila semestrálního pobytu na
  Hampshire Collage v Massachuses, USA

 • Prošla kompletním kurzem krizové intervence

 • Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (Dětská sekce)

 • Je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie

 • Působila jako externí konzultant na Lince Bezpečí, kde poskytovala krizovou intervenci dětem a dospívajícím.

 • Pracovala jako školní psycholog na ZŠ, kde se věnovala individuálnímu a rodinnému
  poradenství

 • Pracovala jako psycholog ve zdravotnictví v dětské psychologické ambulanci Carpe Diem Bohemia, Centrum řeči a komunikace,  aktuálně působí v psychologické ambulanci Psychologie Praha

 • Je jednou ze zakladatelek projektu Terapie Venku, který se věnuje dětské skupinové psychoterapii

 • Zaměřuje se na dětskou psychodiagnostiku a psychoterapii, věnuje se neurotickým potížím u dětí, poruchám emocí a chování, práci s traumatem u dětí, vývojovým problémům a výchovnému poradenství.

Feuersteinova Judita_low.jpg

Mgr. Judita Feuersteinová

psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventkou oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

 • Dále absolvovala akreditovaný kurz Psycholog ve zdravotnictví  

 • Je frekventantkou sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku Rafaelova institutu, který se řadí do směru hlubinně-dynamické psychoterapie a je zaměřen na poruchy spojené s psychotraumatem

 • Absolvovala Úvodní kurz do transakční analýzy  „TA 101“

 • Pracuje několik let v sociálních službách, od roku 2015 v organizaci Fokus Praha, která  je zaměřená na podporu lidí s duševním onemocněním

 • Svoje služby nabízí česky a anglicky mluvícím pacientům

Vechetova_Gabriela_low.jpg

Mgr. Gabriela Chaloupková, Ph.D. 

klinický psycholog a psychoterapeut 

 • Vystudovala obor Psychologie (Mgr.) na FFUK v Praze a postgraduální doktorské studium (Ph.D.) na 1. Lékařské fakultě v Praze v oboru Lékařská psychologie a psychopatologie 

 • Je atestovaným klinickým psychologem od roku 2020, psychoterapeutickou atestaci získala roku 2023 

 • Je absolventkou pětiletého akreditovaného výcviku v psychoterapii (integrativní gestalt psychoterapie INSTEP) 

 • V psychoterapii využívá rovněž práci s tělem a rozvoj mindfulness (všímavosti) 

 • Profesní zkušenosti klinického psychologa a psychoterapeuta získala v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech a na Neurologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde působila v letech 2015-2023, a dále na stážích v pražských fakultních nemocnicích Motol a Královské Vinohrady a St. George´s University Hospital v Londýně 

 • Je zakládající členkou mezinárodní společnosti pro funkční poruchy hybnosti Functional Neurological Disorder Society (FNDS) a České asociace pro neuropsychologii (CANP) 

 • V INEP se věnuje systematické psychoterapii se zaměřením na úzkostné poruchy 

 • Podílí se na klinickém výzkumu na poli neuropsychiatrie a psychologie, je autorkou a spoluautorkou řady publikací v odborných periodikách 

Kudelova_Anna.jpg

Mgr. Anna Kellerová

psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventkou oboru psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • Je studentkou magisterského studia muzikoterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci

 • Absolvovala akreditovaný kurz Psychologa ve zdravotnictví

 • Absolvovala kurz krizové intervence

 • Je frekventantkou a absolventkou vybraných certifikovaných kurzů v oblasti psychodiagnostiky a uměleckých terapií

 • Pracuje jako muzikoterapeut na oddělení dětské a dorostové psychiatrie v KN Liberec

 • Během studia se věnovala pomocné vědecké činnosti v rámci několika výzkumů na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

 • V Inepu pracuje od roku 2023 a zaměřuje se především na psychologickou diagnostiku dětí

 • Své služby poskytuje česky mluvícím pacientům

Zuzana_Kohoutová.jpg

Mgr. Zuzana Kohoutová

psycholog ve zdravotnictví

 • Vystudovala psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci

 • Absolvovala pětiletý výcvik v jungovsky orientované psychoterapii u České společnosti pro analytickou psychologii

 • pracovala na lince důvěry, kde se věnovala telefonní krizové intervenci

 • vedla večerní stacionář pro dospělé s úzkostnými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET

 • v současnosti je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie

 • pracuje také v Centru komplexní péče Roseta s pacienty s psychosomatickými obtížemi

 • v INEPU se věnuje psychodiagnostice a individuální a párové psychoterapii

 • svoje služby nabízí česky a anglicky mluvícím pacientům

Menclova Petra_low.jpg

PhDr. Petra Menclová, Ph.D.

klinický psycholog

 • Vystudovala obor Psychologie na FFUK v Praze, tamtéž složila rigorózní zkoušku (PhDr.) v oboru klinická psychologie.

 • Absolvovala postgraduální doktorské studium (Ph.D.) na 1. Lékařské fakultě v Praze v oboru Lékařská psychologie a psychopatologie

 •  Je atestovaným klinickým psychologem a má komplexní vzdělání v psychoterapii (Rogersovský výcvik) završené funkční specializací (tzv. 2.atestace).

 • Profesní zkušenosti získávala na pozici vedoucího klinického psychologa a školitele specializačního vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy, na stážích ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha, Thomayerově nemocnici, RIAPSu Praha, klinice Meridian, klinice Health and Care

 • Je odborným garantem a supervizorem pro klinickou psychologii

 • Věnuje se komplexní klinickopsychologické diagnostice a systematické psychoterapii se zaměřením na multidisciplinární souvislosti (psychosomatická onemocnění, psychologie v sexuologii, psychologické aspekty neurologických onemocnění…)

 • Podílí se na psychologickém výzkumu, je autorkou a spoluautorkou několika desítek přednášek a publikací v odborných periodikách a byla jmenována do odborné komise Ministerstva zdravotnictví ČR

Mestakova_Tereza.jpg

Mgr. Tereza Měšťáková

psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventkou oboru Psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • Absolvovala akreditovaný kurz Psycholog ve zdravotnictví

 • Je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie

 • Dále absolvovala Kurz kompletní krizové intervence

 • Je absolventkou vybraných certifikovaných kurzů v oblasti psychodiagnostiky

 • Pracovala jako školní psycholog na několika pražských státních i soukromých školách

 • Pracuje jako psycholog v Pedagogicko psychologické poradně pro Prahu 11 a 12, kde se věnuje především psychodiagnostice dětí, nápravě obtíží s učením, výchovnému a kariérnímu poradenství

 • V INEPu pracuje od roku 2023 a zaměřuje se především na psychologickou diagnostiku dětí

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Portrét - žena

Mgr. Tereza Mičánková

psycholog ve zdravotnictví

 • Absolvovala magisterské studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií

 • Je frekventantkou Daseinsanalytického výcviku

 • Zaměřuje se na psychoterapii adolescentů, dětí a mladých dospělých

 • Pracuje s úzkostmi, s poruchami nálad, s krizí, výchovnými problémy, závislostmi (látkové i nelátkové), vztahovými problémy

 • Ráda pracuje nejen pomocí rozhovoru ale i se sny, s aktivními imaginacemi, s kresbou, s hrou, s relaxací, s pohybem a terapií venku

 • Pracovala s rodinami, adolescenty a dětmi v rámci CSSP – Triangl jako psycholog + rodinný a manželský poradce

 • Pracovala jako psycholog ve zdravotnictví ve 2 pražských ambulancích

 • Absolvovala seminář Krizové intervence Nepanikař I., dvouletý výcvik ve výkladu snů v Daseinsanalytickém směru a 2 - letý seminář imaginací C.G. Junga pod vedením Mgr. Jana Jakuba Zlámaného Ph.D.

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Mgr. Lucie Michálková

Mgr. Lucie Michálková

psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventkou oboru psychologie na Pedagogické fakultě
  Univerzity Karlovy v Praze

 • Od r. 2014 je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie

 • Mezi lety 2013 a 2015 pracovala jako psycholožka na oddělení Dětské neurologie v Thomayerově nemocnici

 • V roce 2016 absolvovala specializační dílčí vzdělávání na University College London v odvětví dětské neuropsychologie
  (CPD Paeditric Neuropsychology, Modules 5 & 6)

 • Je členkou Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu, kde dokončuje pod supervizí psychoterapeutický výcvik

 • V roce 2018 pomáhala společnosti ROCHE s projektem Medikidz, který přibližoval dětem závažná onemocnění rodičů

 • Je studentkou PhD studia Pedagogické psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

 • V INEPu pracuje od roku 2018 a zaměřuje se především na psychologickou diagnostiku dětí

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům

Plzakova_Vladimira_low.jpg

PhDr. Vladimíra Plzáková
psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventkou oboru Psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 • Od roku 2017 je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. 

 • Od roku 2016 studuje Ph.D. studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, téma disertační práce: „Psychologické aspekty kognitivní rehabilitace u pacientů s Parkinsonovou nemocí“.

 • Od roku 2016 je zařazena do výcviku v existenciální analýze a logoterapii.

 • Od roku 2016 pracuje jako psycholožka v Rehabilitačním ústavu Kladruby.

 • V rámci klinické praxe se zabývá problematikou získaného poškození mozku, onemocněním a poraněním míchy. Ve své práci se zabývá neuropsychologickou diagnostikou, kognitivní rehabilitací, telemedicínou a psychoterapií. Je členkou vědecko-výzkumného týmu a etické komise RÚ.

 • Pracovní zkušenosti získala i na zahraniční stáži v The Sheba Medical Center, Tel-Aviv, Izrael.

 • Aktivně se účastní tuzemských a zahraničních konferencí, publikuje v odborných periodicích. 

 • V INEP pracuje od roku 2019.  Své služby nabízí dospělým pacientům z oblasti neuropsychologické diagnostiky, kognitivní rehabilitace a psychoterapie.

 • Kognitivní rehabilitace je vhodná pro pacienty s kognitivním deficitem, neurodegenerativním onemocněním, získaným poškozením mozku a poruchami pozornosti. Psychoterapii poskytuje pacientům při řešení a zvládání náročných životních situací, zaměřuje se na zvládání stresu.

 • Své služby poskytuje česky mluvícím pacientům.

Roubalova_Alexandra_low.jpg

Mgr. Alexandra Roubalová

klinický psycholog

 • Je absolventkou oboru Psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy
  v Praze.

 • Má atestaci v oboru Klinická psychologie a v oboru Psychoterapie. 

 • Je absolventkou výcviku v systemické rodinné terapii psychosomatických poruch
  (MUDr. Chvála, PhDr. Trapková) a sebezkušenostního ps
  ychoterapeutického
  výcviku v komunitní skupinové psychoterapii Remedium.

 • Absolvovala množství certifikovaných kurzů v oblasti psychodiagnostiky.

 • Od roku 2022 pracuje též jako klinická psycholožka v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

 • V INEP pracuje od roku 2020 a nabízí služby psychologické diagnostiky a psychoterapie.

 • Své služby poskytuje česky a anglicky mluvícím pacientům.

Mgr. Eva Svitáková

Mgr. Eva Svitáková

klinický psycholog

 • Životopis se připravuje...

livia_simkova_edited.jpg

PhDr. Lívia Šimková
psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventkou oboru Psychologie na PedF Univerzity Karlovy v Praze

 • V současnosti je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie

 • Je frekventantkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku v integrativní psychoterapii ve Skálově institutu

 • Absolvovala akreditovaný Kurz krizové intervence a Psychologa ve zdravotnictví

 • Je frekventantkou a absolventkou vybraných certifikovaných kurzů v oblasti psychodiagnostiky

 • pracovala jako psycholog ve zdravotnictví v Oblastní nemocnici Kolín 

 • V INEPu pracuje od roku 2020 a zaměřuje se především na psychologickou diagnostiku dospělých a individuální psychoterapii

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Vendula_Tegelová.jpg

Mgr. Vendula Tegelová

psycholog ve zdravotnictví

 • Absolvovala magisterské studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

 • Dále absolvovala akreditovaný kurz Psycholog ve zdravotnictví

 • Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Českého institutu pro výcvik v Gestalt psychoterapii

 • Je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie

 • Aktuálně pracuje také jako psycholožka na Pediatrické klinice FN Motol v Praze (komplexní psychologická péče, především pro děti s diabetes mellitus 1. typu a jejich rodiče)

 • V letech 2016 – 2018 spolupráce na projektu Dítě s epilepsií v prostředí školy: vývoj adekvátního strukturálního modelu (Brabcová, Kohout, Beňová)

 • Pracovala jako psycholog  Neurochirurgické kliniky FN Motol, kde se věnovala neuropsychologické diferenciální diagnostice a popisu kognitivního profilu dospělých pacientů s normotenzním hydrocefalem, má zkušenost s brain mappingem při awake operacích tumorů v elokventních oblastech mozku

 • Zaměřuje se na dětskou psychodiagnostiku a individuální psychoterapii, věnuje vývojovým problémům a výchovnému poradenství

 • Zaměřuje se též na neuropsychologickou diagnostiku dospělých

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Tlaskalova_Michaela.jpg

Mgr. Michaela Tláskalová

psycholog ve zdravotnictví

 • Vystudovala obor Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

 • V současnosti studuje obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

 • Od roku 2023 je frekventantkou Psychodynamického psychoterapeutického výcviku na Pražské vysoké škole psychosociálních studií

 • Absolvovala akreditovaný kurz Psycholog ve zdravotnictví

 • Absolvovala kurz kompletní krizové intervence, výcvik v motivačních rozhovorech a dále vícero odborných kurzů zaměřených na práci s klienty v krizi

 • Pracovala jako konzultantka na poradenské lince s adiktologickou tématikou a také v azylovém domě se specializací na domácí násilí

 • Pracuje jako psycholožka ve zdravotnictví v ambulanci klinické psychologie a současně jako konzultantka na krizové lince

 • Své profesní zkušenosti rozšiřovala rovněž formou stáží v odborných zařízeních (výzkumná činnosti v NUDZ, přímá práce s klienty například ve VFN Denním sanatoriu Horní Palata, Psychiatrické nemocnici Marianny Oranžské, Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Trianglu – centru pro rodinu)

 • V INEPu pracuje od roku 2023 a specializuje se na psychoterapeutickou a poradenskou práci s dospělými

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Karolína_Vacková.jpg

Mgr. Karolína Vacková
psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventkou magisterského studia jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci

 • Během studia absolvovala půlroční stáž na Universidade da Coruña ve Španělsku.

 • Je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie

 • Absolvovala Kompletní kurz krizové intervence a kurz Psychologa ve zdravotnictví 

 • Pracuje jako psycholog ve zdravotnictví v Ambulanci dětské klinické psychologie ve Fakultní Thomayerově nemocnici

 • Dále od roku 2018 pracuje jako telefonický konzultant na krizové lince - Linka první psychické pomoci

 • Pracovala jako psycholog v Pedagogicko psychologické poradně pro Prahu 5, kde se věnovala především psychodiagnostice dětí, nápravě obtíží s učením a výchovnému poradenství

 • Zaměřuje se na psychologickou diagnostiku dětí

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Portrét - muž

Mgr. Tadeáš Samuel Zborník
psycholog ve zdravotnictví

 • Absolvoval jednooborové studium psychologie na PVŠPS

 • Dokončuje magisterské studium Adiktologie na 1.LF UK

 • Dokončuje PhD studium v oboru Adiktologie na 1.L FUK

 • Absolvoval Daseinsanalytický výcvik v celkovém rozsahu 2465 hodin, garantován PVŠPS - PPF, akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně, 2014-2022, Úplné psychoterapeutické vzdělání.

 • Absolvoval Komplexní krizovou intervenci, Remedium, 2019 - 2020 – Mgr. Jana Herbst, PhDr. Daniela Vodáčková

 • Je frekventantem Komplexního psychoterapeutického výcviku v biosyntetické psychoterapii (biosyntéze)

 • Absolvoval Kroměřížský kurz hypnózy I. a II. pro lékaře a klinické psychology, Sekce pro hypnózu České psychiatrické společnosti a Sekce pro hypnózu České psychoterapeutické společnosti

 • Je zařazen do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie IPVZ

 • Pracoval jako metodik prevence psycholog na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

 • Pracuje jako koordinátor celoživotního vzdělávání a vzdělávání lékařů v postgraduálním studiu, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

 • Věnuje se výzkumné, lektorské a publikační činnosti se zaměřením na lékaře a zdravotnické profese

 • V INEPu pracuje od roku 2024 a zaměřuje se psychodiagnostiku a psychoterapii dospělých a dospívajících

viktoria_zenkova_edited.jpg

PhDr. Viktória Ženková, PhD.
klinický psycholog

 • Je atestovanou klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou, vystudovala jednooborovou psychologii, doktorát získala v oboru všeobecné a experimentální psychologie.

 • Je absolventkou systematického psychoterapeutického výcviku v kognitivně-behaviorální psychoterapii (KBT), blízká je ji tzv. třetí vlna KBT (tradiční metody KBT obohacené zejména o mindfulness i dynamický pohled).

 • Působila v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, v letech 2015–2023 jako vedoucí klinický psycholog, školitel a odborný garant specializačního vzdělávání v klinické psychologii.

 • Má klinicko-psychologickou praxi s širokým spektrem psychických potíží. Věnovala se léčbě závislostí žen v spojitosti s duálními diagnózami (úzkosti, deprese, posttraumatická stresová porucha, poruchy osobnosti a další), dále problematice psychických obtíží při somatickém onemocnění (např. ženám v rehabilitaci po rakovině prsu; psychologickým aspektům problémů s početím u asistované reprodukce nebo některých neurologických potíží) i tématům partnerských vztahů a rodičovství.

 • Absolvovala řadu certifikovaných kurzů v oblasti psychodiagnostiky.

 • Věnuje se individuální a skupinové psychoterapii, rodinné a párové terapii, psychologické diagnostice.

bottom of page