Kliničtí psychologové a psychologové ve zdravotnictví

PhDr. Petra Menclová, Ph.D.

vedoucí klinický psycholog

 • Vystudovala obor Psychologie na FFUK v Praze, tamtéž složila rigorózní zkoušku (PhDr.) v oboru klinická psychologie.

 • Absolvovala postgraduální doktorské studium (Ph.D.) na 1. Lékařské fakultě v Praze v oboru Lékařská psychologie a psychopatologie

 •  Je atestovaným klinickým psychologem a má komplexní vzdělání v psychoterapii (Rogersovský výcvik) završené funkční specializací (tzv. 2.atestace).

 • Profesní zkušenosti získávala na pozici vedoucího klinického psychologa a školitele specializačního vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy, na stážích ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha, Thomayerově nemocnici, RIAPSu Praha, klinice Meridian, klinice Health and Care

 • Je odborným garantem a supervizorem pro klinickou psychologii

 • Věnuje se komplexní klinickopsychologické diagnostice a systematické psychoterapii se zaměřením na multidisciplinární souvislosti (psychosomatická onemocnění, psychologie v sexuologii, psychologické aspekty neurologických onemocnění…)

 • Podílí se na psychologickém výzkumu, je autorkou a spoluautorkou několika desítek přednášek a publikací v odborných periodikách a byla jmenována do odborné komise Ministerstva zdravotnictví ČR

Mgr. Lucie Bernášková

psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventkou oboru psychologie na FF UK v Praze

 • Od roku 2015 je frekventantkou akreditovaného výcviku v kognitivně-behaviorální terapii

 • V současnosti je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie

 • Pracuje jako psycholožka na Dětské psychiatrické klinice FN Motol v Praze

 • Od roku 2014 do roku 2019 působila v Bílém kruhu bezpečí jako poradkyně pro oběti trestných činů

 • V INEPu pracuje od roku 2019 a specializuje se především na psychologickou diagnostiku dětí

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Mgr. Mariana Botková

psycholog ve zdravotnictví

 • Životopis se připravuje...

Mgr. Judita Feuersteinová

psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventkou oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

 • Dále absolvovala akreditovaný kurz Psycholog ve zdravotnictví  

 • Je frekventantkou sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku Rafaelova institutu, který se řadí do směru hlubinně-dynamické psychoterapie a je zaměřen na poruchy spojené s psychotraumatem

 • Absolvovala Úvodní kurz do transakční analýzy  „TA 101“

 • Pracuje několik let v sociálních službách, od roku 2015 v organizaci Fokus Praha, která  je zaměřená na podporu lidí s duševním onemocněním

 • Svoje služby nabízí česky a anglicky mluvícím pacientům

Mgr. Marie Hájková

psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventkou oboru psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci

 • Od r. 2019 je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie

 • Během studia absolvovala půlroční zahraniční studijní stáž se zaměřením na neuropsychologii v holandském Groningenu

 • Má za sebou Kurz kompletní krizové intervence a Psychologa ve zdravotnictví

 • Je frekventantkou vybraných certifikovaných kurzů v oblasti psychodiagnostiky

 • Mezi lety 2018 a 2019 pracovala v Národním ústavu duševního zdraví na pozici výzkumníka, kde se věnovala tématu kognitivních profilů pacientů se schizofrenií, dále také spolupracovala v Projektu Destigmatizace

 • Aktuálně pracuje také v Centru duševního zdraví
  (CDZ) jako psycholog v multidisciplinárním týmu

 • V INEPu pracuje od r. 2020 a specializuje se především na psychologickou diagnostiku dospělých

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Mgr. Jiří Michalec 

klinický psycholog

 • Je absolventem oboru psychologie na FF MU v Brně

 • Absolvoval sebezkušenostní výcvik a teoretické vzdělávání ve skupinové psychoanalytické terapii 

 • V současnosti je zařazen do specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie

 • Pracuje jako psycholog na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze

 • Na LF OU přednáší studentům medicíny o psychologické diagnostice a psychoterapii

 • V rámci svého postgraduálního studia v oboru lékařské psychologie na 1. LF UK se výzkumně zaměřuje na téma neuropsychologických testů

 • Je autorem a spoluautorem odborných článků v renomovaných českých i zahraničních odborných časopisech (např. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie)

 • V INEPu pracuje od roku 2015 a zaměřuje se především na psychologickou diagnostiku osobnosti a kognitivních funkcí

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Mgr. Lucie Michálková

psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventkou oboru psychologie na Pedagogické fakultě
  Univerzity Karlovy v Praze

 • Od r. 2014 je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie

 • Mezi lety 2013 a 2015 pracovala jako psycholožka na oddělení Dětské neurologie v Thomayerově nemocnici

 • V roce 2016 absolvovala specializační dílčí vzdělávání na University College London v odvětví dětské neuropsychologie
  (CPD Paeditric Neuropsychology, Modules 5 & 6)

 • Je členkou Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu, kde dokončuje pod supervizí psychoterapeutický výcvik

 • V roce 2018 pomáhala společnosti ROCHE s projektem Medikidz, který přibližoval dětem závažná onemocnění rodičů

 • Je studentkou PhD studia Pedagogické psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

 • V INEPu pracuje od roku 2018 a zaměřuje se především na psychologickou diagnostiku dětí

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům

PhDr. Vladimíra Plzáková
psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventkou oboru Psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 • Od roku 2017 je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. 

 • Od roku 2016 studuje Ph.D. studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, téma disertační práce: „Psychologické aspekty kognitivní rehabilitace u pacientů s Parkinsonovou nemocí“.

 • Od roku 2016 je zařazena do výcviku v existenciální analýze a logoterapii.

 • Od roku 2016 pracuje jako psycholožka v Rehabilitačním ústavu Kladruby.

 • V rámci klinické praxe se zabývá problematikou získaného poškození mozku, onemocněním a poraněním míchy. Ve své práci se zabývá neuropsychologickou diagnostikou, kognitivní rehabilitací, telemedicínou a psychoterapií. Je členkou vědecko-výzkumného týmu a etické komise RÚ.

 • Pracovní zkušenosti získala i na zahraniční stáži v The Sheba Medical Center, Tel-Aviv, Izrael.

 • Aktivně se účastní tuzemských a zahraničních konferencí, publikuje v odborných periodicích. 

 • V INEP pracuje od roku 2019.  Své služby nabízí dospělým pacientům z oblasti neuropsychologické diagnostiky, kognitivní rehabilitace a psychoterapie.

 • Kognitivní rehabilitace je vhodná pro pacienty s kognitivním deficitem, neurodegenerativním onemocněním, získaným poškozením mozku a poruchami pozornosti. Psychoterapii poskytuje pacientům při řešení a zvládání náročných životních situací, zaměřuje se na zvládání stresu.

 • Své služby poskytuje česky mluvícím pacientům.

Mgr. Alexandra Roubalová

psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventkou oboru Psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy
  v Praze.

 • Od roku 2012 je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická
  psychologie. 

 • Je absolventkou výcviku v systemické rodinné terapii psychosomatických poruch
  (MUDr. Chvála, PhDr. Trapková) a sebezkušenostního psychoterapeutického
  výcviku v komunitní skupinové psychoterapii Remedium.

 • Absolvovala množství certifikovaných kurzů v oblasti psychodiagnostiky.

 • Od roku 2005 pracuje jako psycholožka v programu ambulantní léčby Prev-Centrum,
  z.ú.

 • Od roku 2008 lektoruje kurzy v oblasti rodinného poradenství / terapie a adiktologie.

 • V INEP pracuje od roku 2020 a nabízí služby psychologické diagnostiky dospělých,
  individuální psychoterapie a rodinné terapie.

 • Své služby poskytuje česky a anglicky mluvícím pacientům.

Mgr. Eva Svitáková

klinický psycholog

 • Životopis se připravuje...

PhDr. Michal Šmotek
psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventem oboru Psychologie na FF UPJŠ v Košicích

 • Od r. 2015 je zařazen do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie

 • Pracuje jako psycholog a výzkumný pracovník v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech, na oddělení Spánkové medicíny a chronobiologie se kromě výzkumu věnuje i psychoterapii spánkových poruch (nespavost, parasomnie)

 • Od roku 2014 je frekventantem hlubinně zaměřeného psychoterapeutického výcviku v analytické psychoterapii, je členem České společnosti pro analytickou psychologii

 • V roce 2013 absolvoval výcvik v relaxačně-symbolické psychoterapii, ve své práci využívá i Schultzův autogenní trénink

 • Absolvoval základní kurz hypnózy v PN Kroměříž

 • Je studentem postgraduálního studia v oboru Neurovědy na 3. LF UK

 • Přednáší psychobiologii spánku a spánkových poruch na PVŠPS

 • V INEPu pracuje od roku 2018 a zaměřuje se především na psychologickou diagnostiku dospělých

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům

 • Wix Facebook page