top of page

Dětští psychiatři

MUDr. Štěpánka Kicková, Ph.D.

MUDr. Štěpánka Kicková, Ph.D.

vedoucí ambulance dětské psychiatrie

momentálně na mateřské dovolené

 • je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 • Specializovanou způsobilost v oboru dětská a dorostová psychiatrie získala v roce 2015

 • Je studentkou postgraduálního studia na Univerzitě Karlově v Praze, obor psychologie, při studiu se věnuje problematice časné diagnostiky dětského autismu

 • Od roku 2009 pracuje na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze, kde v současné době působí jako vedoucí lékařka.

 • Od roku 2011 se podílí na výuce mediků 2. LF UK

 • V roce 2018 obhájila svou disertační práci s názvem „Nové přístupy k diagnostice dětského autismu“ a obdržela titul Ph.D. na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 • Od roku 2015 je frekventantkou výcviku v kognitivně-behaviorální terapii v rámci Institutu KBT Hradec Králové.

 • Absolvovala několik zahraničních stáží (Itálie, Kanada)

 • Přednáší na tuzemských a zahraničních kongresech, je autorkou a spoluautorkou odborných článků v renomovaných odborných časopisech (např. Neuropsychiatric Disease and Treatment)

 • V INEPu pracuje od roku 2014, zaměřuje se především na léčbu pacientů s poruchami autistického spektra a na diagnostiku a terapii Touretteova syndromu 

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky a italsky mluvícím pacientům

 

Vaneckova_Gisela.jpg

MUDr. Gisela Kratochvíl Vaněčková

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • Specializovanou způsobilost v oboru dětská a dorostová psychiatrie získala v roce 2018

 • Od roku 2008 do roku 2009 působila jako sekundární lékařka v Dětské psychiatrické nemocnici Louny

 • Od roku 2009 do roku 2019 působila jako sekundární lékařka na  Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze, kde se kromě klinické práce věnovala i vědecké činnosti

 • 2014-2019 absolvovala psychoterapeutický výcvik v Systemické rodinné terapii v Institutu rodinné terapie Praha

 • je hlavní autorkou odborného článku v časopisu Česko-slovenská pediatrie

 • V INEPu pracuje od roku 2019, zaměřuje se především na léčbu pacientů s poruchami příjmu potravy a rodinnou psychoterapii

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i německy mluvícím pacientům

Oehmova_Veronika_low.jpg

MUDr. Veronika Oehmová

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

 • Specializovanou způsobilost v oboru dětská a dorostová psychiatrie získala v roce 2019

 • Od roku 2012 do roku 2020 pracovala na Dětské psychiatrické klinice 2.LF UK a FN Motol v Praze

 • Mezi rokem 2015-2016 pracovala na TH klinice jako dětský psychiatr

 • Zaměřuje se především na diagnostiku a léčbu ADHD, úzkostných, afektivních poruch a poruch příjmu potravy

MUDr. Marie Pozdílková

MUDr. Marie Pozdílková

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 2. LF UK v Praze

 • Od roku 2012 do 2016 působila jako sekundární lékařka na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze

 • V roce 2013 absolvovala klinickou a výzkumnou stáž v Mood Disorders Centre of Ottawa

 • Je spoluautorkou článků v odborných časopisech (Neuropsychiatric disease and treatment, Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences)

 • V INEPu pracuje od roku 2017

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům

Pribilova_Nikol.jpg

MUDr. Nikol Přibilová

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze

 • Od roku 2010 dosud působí jako sekundární lékařka v Dětské psychiatrické nemocnici Louny

 • Je v pokročilé fázi předatestační přípravy v oboru dětská a dorostová psychiatrie

 • V rámci doktorandského studia v oboru Neurovědy se pod vedením prof. Paclta zabývá výzkumem ADHD, významem genetických faktorů a použití zobrazovacích metod

 • Podílela se na řešení grantu IGA MZČR NT 14177 - 3/2013

 • Je spoluautorkou i hlavní autorkou článků v odborných časopisech, pravidelně přednáší na odborných konferencích

 • V INEPu pracuje od roku 2017

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům

Mgr. Marie Hájková

MUDr. Jana Šolcová

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 2. LF UK v Praze

 • Od roku 2012 do 2014 působila jako sekundární lékařka v Psychiatrické nemocnici
  v Horních Beřkovicích

 • Od roku 2014  působí jako sekundární lékařka Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK
  a FN Motol v Praze

 • Specializovanou způsobilost v oboru dětská a dorostová psychiatrie získala v roce 2018

 • Je ve výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii v České společnosti pro psychoanalytickou pychoterapii (ČSPAP)

 • V INEPu pracuje od roku 2022

 • Zaměřuje se především na diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy, afektivních poruch a poruch autistického spektra

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům

bottom of page