top of page

Dětští psychiatři

MUDr. Štěpánka Kicková, Ph.D.

MUDr. Štěpánka Kicková, Ph.D.

vedoucí ambulance dětské psychiatrie

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 • Specializovanou způsobilost v oboru dětské a dorostové psychiatrie získala v roce 2015.

 • V roce 2018 obhájila svou disertační práci s názvem „Nové přístupy k diagnostice dětského autismu“ a obdržela titul Ph.D. na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 • V letech 2009-2023 pracovala na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze na pozici sekundární a později vedoucí lékařky, vedle klinické a vědecké činnosti se věnovala též výuce mediků.

 • V roce 2020 úspěšně dokončila psychoterapeutický výcvik v kognitivně-behaviorální terapii v Institutu KBT Hradec Králové.

 • Absolvovala několik zahraničních stáží (Itálie, Kanada).

 • Pravidelně přednáší na odborných kongresech, seminářích a školicích akcích, je autorkou a spoluautorkou odborných článků publikovaných v renomovaných tuzemských i zahraničních odborných časopisech (např. Autism, Neuropsychiatric Disease and Treatment, Česká a slovenská psychiatrie).

 • Dlouhodobě se odborně zaměřuje na oblast poruch autistického spektra a tikové poruchy. Od roku 2011 pracuje s diagnostickou metodou ADOS, v roce 2016 dosáhla research reliability v metodě ADOS-2 (Dublin, Irsko). Podílela se na překladu a zavedení metody CBIT určené k behaviorální léčbě tikových poruch do českého prostředí.

 • V INEP pracuje od roku 2014.

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům.

 

gisela_vaneckova_edited_edited.jpg

MUDr. Gisela Kratochvíl Vaněčková

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • Specializovanou způsobilost v oboru dětská a dorostová psychiatrie získala v roce 2018

 • Od roku 2008 do roku 2009 působila jako sekundární lékařka v Dětské psychiatrické nemocnici Louny

 • Od roku 2009 do roku 2019 působila jako sekundární lékařka na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze, kde se kromě klinické práce věnovala i vědecké činnosti

 • 2014-2019 úspěšně absolvovala psychoterapeutický výcvik v Systemické rodinné terapii v Institutu rodinné terapie Praha

 • Je hlavní autorkou odborného článku v časopisu Česko-slovenská pediatrie

 • v roce 2021dosáhla research reliability v metodě ADOS-2 (pozorovací škále na diagnostiku autismu)

 • V INEPu pracuje od roku 2019, zaměřuje se především na diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy, ADHD, tikových poruch a poruch autistického spektra

 • Rovněž se věnuje rodinné psychoterapii a CBIT-  behaviorální terapii tikových poruch

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i německy mluvícím pacientům

Oehmova_Veronika_low.jpg

MUDr. Veronika Oehmová

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

 • Specializovanou způsobilost v oboru dětská a dorostová psychiatrie získala v roce 2019

 • Od roku 2012 do roku 2020 pracovala na Dětské psychiatrické klinice 2.LF UK a FN Motol v Praze

 • Mezi rokem 2015-2016 pracovala na TH klinice jako dětský psychiatr

 • Zaměřuje se především na diagnostiku a léčbu ADHD, úzkostných, afektivních poruch a poruch příjmu potravy

MUDr. Marie Pozdílková

MUDr. Marie Pozdílková

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 2. LF UK v Praze

 • Od roku 2012 do 2016 působila jako sekundární lékařka na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze

 • V roce 2013 absolvovala klinickou a výzkumnou stáž v Mood Disorders Centre of Ottawa

 • Je spoluautorkou článků v odborných časopisech (Neuropsychiatric disease and treatment, Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences)

 • V INEPu pracuje od roku 2017

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům

Pribilova_Nikol.jpg

MUDr. Nikol Přibilová

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze

 • Od roku 2010 dosud působí jako sekundární lékařka v Dětské psychiatrické nemocnici Louny

 • Je v pokročilé fázi předatestační přípravy v oboru dětská a dorostová psychiatrie

 • V rámci doktorandského studia v oboru Neurovědy se pod vedením prof. Paclta zabývá výzkumem ADHD, významem genetických faktorů a použití zobrazovacích metod

 • Podílela se na řešení grantu IGA MZČR NT 14177 - 3/2013

 • Je spoluautorkou i hlavní autorkou článků v odborných časopisech, pravidelně přednáší na odborných konferencích

 • V INEPu pracuje od roku 2017

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům

Mgr. Marie Hájková

MUDr. Jana Šolcová

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 2. LF UK v Praze

 • Od roku 2012 do 2014 působila jako sekundární lékařka v Psychiatrické nemocnici
  v Horních Beřkovicích

 • Od roku 2014  působí jako sekundární lékařka Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK
  a FN Motol v Praze

 • Specializovanou způsobilost v oboru dětská a dorostová psychiatrie získala v roce 2018

 • Je ve výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii v České společnosti pro psychoanalytickou pychoterapii (ČSPAP)

 • V INEPu pracuje od roku 2022

 • Zaměřuje se především na diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy, afektivních poruch a poruch autistického spektra

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům

bottom of page