Smluvní vztahy
pro jednotlivé odbornosti:

 

Pro odbornosti:

- neurologie

- psychiatrie

- klinická psychologie 

- psychoterapie (*)

- dětská neurologie

- dětská a dorostová psychiatrie

- praktický lékař pro děti a dorost

 

máme uzavřen smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR:

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna - 111

Vojenská zdravotní pojišťovna - 201

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - 205 

Oborová zdravotní pojišťovna - 207

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - 209

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra - 211

Revírní bratrská pokladna - 213

 

 

Ostatní poskytované služby: 

- psychoterapie (*)

- psychologické poradenství

- neuropsychologické vyšetření

 

nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou zpoplatněny podle níže uvedeného ceníku 

(*) Psychoterapie hrazená ze zdravotního pojištění je vázána pouze na vybrané terapeuty.

JAK ZŮSTAT FIT V DOMÁCÍ KARANTÉNĚ NA TĚLE I NA DUCHU:

Stáhněte si naši příručku kognitivní rehabilitace - stáhnout zde.

INEP brožura:

Digitální brožura INEP- stáhnout zde.

Osobní údaje (GDPR): 
 
Informace o zpracování osobních údajů - stáhnout zde.

Ceníky:

 

Ceník služeb služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění a ceník služeb pro samoplátce (nepojištěné klienty) - stáhnout zde.

Ceník služeb pediatra - stáhnout zde.

Rádi bychom Vás upozornili, že na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR je pouze na rozhodnutí lékaře a je jeho odpovědností, zda předepíše léčivý přípravek, a zda jej předepíše i v situaci, kdy pacient nepřišel k lékaři osobně. Pacient si nemůže vynutit předepsání léčivého přípravku na dálku. 

Dotazníky a formuláře:
  
Psychiatrie:
Vstupní dotazník, který je potřeba vyplnit a přinést k prvnímu vyšetření u psychiatra - stáhnout zde.
 
Dětská psychiatrie:
Vstupní dotazník, který je potřeba vyplnit a přinést k prvnímu vyšetření u dětského psychiatra - stáhnout zde.
  
Pediatrie:
Nesouhlas s povinným očkováním
Určení oprávněné osoby
Souhlas zákonného zástupce pacienta staršího 15 let
Posudek zdravotní způsobilosti

Seznam zkratek:

 

Kompletní seznam zkratek používaných v lékařské dokumentaci - stáhnout zde.