INEP je Ambulance
s rozšířenou péčí

Reforma péče o duševní zdraví stojí na principu práce multidisciplinárních týmů a rozvoji péče v přirozeném prostředí osob s duševním onemocněním.

Nabízíme

Lékařské vyšetření

Psychologické poradenství

Péče psychiatrické sestry ambulantně i v terénu

spolupráci s Kognitivní poradnou

xxxxxxxxxx


Multidisciplinární tým

Všechny služby v rámci ARP jsou poskytovány multidisciplinárním týmem tvořeným profesionály klíčových odborností - psychiatrie, gerontopsychiatrie, klinické psychologie, psychoterapeutickými službami, službami terénní psychiatrické sestry a ergoterapeutem. 

Odborníci různých oborů spolupracují, aby poskytli komplexní péči. Týmová práce zlepšuje diagnostiku, umožňuje různé terapeutické přístupy a koordinaci péče. Tým poskytuje vyšší úroveň specializace a odbornosti a pacienti se tak mohou těšit z individuálně přizpůsobené péče a celistvého přístupu. Komunikace a sdílení znalostí v týmu vede ke kvalitnější péči, lepšímu výsledku léčby a vyšší spokojenosti pacientů.


ARP ve spolupráci s poradnami

Služby ARP jsou dále podpořeny spoluprací s Kognitivním centrem, Centrem pro léčbu digitální závislosti a v případě potřeby s dalšími specializovanými poradnami.

V rámci ARP probíhají také sociokulturní aktivizační vycházky a hortiterapie. Aktivizační vycházky podporují inkluzi, toleranci a respekt vůči odlišnostem. Dále mohou posilovat týmovou spolupráci a interakci, a nabízet příležitosti k fyzickému pohybu a zdravému životnímu stylu.

Tyto vycházky mohou také otevřít cestu k rozvoji zájmů, talentů a budování sebevyjádření. Celkově představují sociokulturní aktivizační vycházky zábavný a vzdělávací prostor, který přináší mnoho pozitivních vlivů na rozvoj dětí a mladistvých.

Často kladené otázky

Je tato služba hrazená pojišťovnou?

Ano, veškeré služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Jakým způsobem se mohu dostat do péče v rámci ARP?

Zařazení do péče Ambulance s rozšířenou péčí indikuje Váš ošetřující psychiatr nebo psycholog v INEP.

Máme zkušený tým

Neváhejte nás kontaktovat pro nezávislou konzultaci

Pro informace i objednání prosím volejte nebo pište přímo zdravotní sestře, která má Ambulanci s rošířenou působností (ARP) na starosti.

Kontakty:

732 303 107 (9:00 - 16:00)
sestra.radka@inep.cz