top of page

Ambulance s rozšířenou péčí (ARP)

Institut neuropsychiatrické péče je zároveň ambulancí s rozšířenou péčí (ARP). 

Všechny služby v rámci ARP jsou poskytovány multidisciplinárním týmem tvořeným profesionály klíčových odborností - psychiatrie, gerontopsychiatrie, klinické psychologie, psychoterapeutickými službami, službami terénní psychiatrické sestry a ergoterapeutem. 

Služby ARP jsou dále podpořeny spoluprací s kognitivním centrem, centrem pro léčbu digitální závislosti a v případě potřeby s dalšími specializovanými poradnami. V rámci ARP probíhají také sociokulturní aktivizační vycházky a hortiterapie.

Cílovou skupinou ARP jsou osoby s duševním onemocněním v celém diagnostickém spektru duševních poruch dle Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize (dále jen „MKN 10“).

Zájemci o služby ARP se mohou obrátit na Institut neuropsychiatrické péče prostřednictvím kontaktů na webových stránkách www.inep.cz

bottom of page