INSTITUT NEUROPSYCHIATRICKÉ PÉČE

komplexní léčba, mezioborový přesah, individuální přístup

KOGNITIVNÍ CENTRUM
INEP otevírá unikátní Kognitivní centrum, které se věnuje diagnostice
a komplexní léčbě kognitivních poruch a dalších neurodegenerativních onemocnění. 
Pro více informací či objednání do kognitivní poradny nás kontaktujte zde:
email: kognice@inep.cz
 
KLINICKÁ LOGOPEDIE
V návaznosti na kognitivní centrum nově otevíráme i ambulanci Klinické logopedie, která poskytuje poradenské, diagnostické a terapeuticko-léčebné služby. Více informací o Klinické logopedii zde.
 
INEP se stal Ambulancí s rozšířenou péčí
Program podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí je financován ze státního rozpočtu a spolufinancován Evropskou unií. Prostřednictvím projektu dojde ke zprovoznění a pilotnímu ověření provozu pěti ARP (Ambulancí s rozšířenou péčí). Projekt respektuje principy Strategie reformy psychiatrické péče se zaměřením na zvýšení dostupnosti a kvality zdravotních služeb pro osoby s duševním onemocněním.

                        EVROPSKÁ UNIE

                        Evropský sociální fond

                        Operační program Zaměstnanost

image002.png
EU.png