INSTITUT NEUROPSYCHIATRICKÉ PÉČE

komplexní léčba, mezioborový přesah, individuální přístup

KOGNITIVNÍ CENTRUM
INEP otevírá unikátní Kognitivní centrum, které se věnuje diagnostice
a komplexní léčbě kognitivních poruch a dalších neurodegenerativních onemocnění. 
Pro více informací či objednání do kognitivní poradny nás kontaktujte zde:
email: kognice@inep.cz
 
KLINICKÁ LOGOPEDIE
V návaznosti na kognitivní centrum nově otevíráme i ambulanci Klinické logopedie, která poskytuje poradenské, diagnostické a terapeuticko-léčebné služby. Více informací o Klinické logopedii zde.
 

INEP JE AMBULANCÍ S ROZŠÍŘENOU PÉČÍ

Služby v rámci ARP jsou poskytovány multidisciplinárním týmem tvořeným profesionály klíčových odborností - psychiatrie, gerontopsychiatrie, klinické psychologie, psychoterapeutickými službami, službami terénní psychiatrické sestry a ergoterapeutem. Více o ARP