Zdravotní sestry a laborantky

Lucie Brousková

Lucie Brousková

EEG laborantka

 • Je absolventkou střední zdravotnické školy (obor dětská sestra) na Praze 5

 • Od roku 1993 pracuje na oddělení dětské neurologie v Thomayerově nemocnici

 • V roce 1995 absolvovala kurz EEG a získala kvalifikaci EEG laborantky

 • V INEPu pracuje od roku 2016

 

Bc. Lenka Kopřivová

Bc. Lenka Kopřivová

zdravotní a studijní sestra

 • Je absolventkou bakalářského studijního programu Ošetřovatelství v oboru Všeobecná sestra na ZSF JU

 • Absolvovala specializační studium v oboru Sestra pro psychiatrii

 • Tři roky pracovala v Psychiatrické nemocnici Bohnice

 • Od roku 2001 pracovala na odd. cévní chirurgie a JIP v Nemocnici Na Homolce

 • Hovoří francouzským a anglickým jazykem

 • V INEPu pracuje od roku 2016

Mgr. Martina Kostúrová

Mgr. Martina Kostúrová

zdravotní a studijní sestra

 • Je absolventkou magisterského studia na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce Sv. Alžběty v Bratislavě, obor ošetřovatelství

 • Absolvovala specializační studium v oboru Ošetřovatelská péče o dospělé

 • V roce 2016 absolvovala kurz Elektrodiagnostiky nervového systému - EEG

 • Dlouhodobě působila na epileptologickém a neuropsychiatrickém centru Nemocnice Na Františku, kde se stala vrchní sestrou

 • od začátku své kariéry spolupracuje s FN Motol a poslední 3 roky také s Poliklinikou MEDIPO s.r.o.

 • V INEPu pracuje od roku 2018

Martina Povolná

Martina Povolná

zdravotní sestra, EEG laborantka

 • Je absolventkou střední zdravotnické školy v Praze 4

 • Pracovala na hemodialyzačním oddělení Nemocnice na Strahově

 • Po mateřské dovolené nastoupila jako zdravotní sestra do ordinace dětské neurologie MUDr. Ilony Tycarové

 • V roce 2015 absolvovala kurz EEG a získala kvalifikaci EEG laborantky

 • V INEPu pracuje od roku 2014

Petrova Alena

Bc. Alena Petrová

zdravotní a studijní sestra

 • Je absolventkou střední zdravotnické školy v oboru Všeobecná sestra

 • Je absolventkou bakalářského programu v oboru Ošetřovatelství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • Absolvovala specializační studium oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii

 • Získala osvědčení pro práci v psychoterapii v IPVZ v Brně, kurz telefonické krizové intervence a osvědčení lektora Psychoedukace v Praze

 • Prošla výcvikem rehabilitačního přístupu CARe v rámci projektu S.U.P.R. (PN Bohnice)

 • Absolvovala semináře IPT pro schizofrenní pacienty na klinice ESET.

 • Pracovní  zkušenosti má především z  příjmového oddělení akutní  psychiatrie, z Krizového centra a Linky důvěry v PN Bohnice, kde pracuje dosud

 • Pracovala v denním  stacionáři pro psychotické pacienty v Psychiatrickém centru Praha

 • V INEPu pracuje od roku 2018

Marie Procházková

Marie Procházková

EEG laborantka

 • Vystudovala střední zdravotnickou školu, obor dětská sestra

 • Absolvovala 2 letý kvalifikační kurz EEG laborantky

 • 22 let pracovala ve FN Motol na dětské neurologii

 • Od roku 2012 působila v rámci polikliniky Na Okrouhlíku v ordinaci MUDr. Ilony Tycarové

 • V INEPu pracuje od roku 2014

 

Mgr. Michaela Slabochová

Mgr. Michaela Slabochová

zdravotní a studijní sestra

 • Životopis se připravuje...

Magda Staňková

Magda Staňková

zdravotní sestra

 • Vystudovala gymnázium Wilhelma Piecka a poté zdravotnickou školu v Praze 4, obor dětská sestra

 • Po absolvování pracovala na dětském oddělení Urologické kliniky 1. LF UK a VFN

 • Později nastoupila na ORL oddělení, Poliklinika Jabloňová, kde strávila 8 let 

 • Od roku 1995 je zaměstnána jako dětská sestra v privátní ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost

 • V INEPu pracuje od roku 2017