Poradenská psychoterapie a koučink

MUDr. Lucie Holohlavská

Ordinační hodiny:​

pondělí:    9 - 14 hod

úterý:        9 - 13 hod

středa:      9 - 14 hod

čtvrtek:    12 - 18 hod

MUDr. Lucie Holohlavská 

vedoucí pro psychoterapeutické a psychologické poradenství a koučink

Mgr. Karel Barták

Mgr. Karel Barták 

vedoucí psychologické poradny pro Touretteův syndrom

 • V INEPu pracuje od roku 2017 jako vedoucí poradny pro Touretteův syndrom

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

 • Je absolventem oboru psychologie na Filosofické fakultě UK v Praze

 • Dále absolvoval výcvik v Terapii pevným objetím pod vedení Dr. Prekopové a výcvik v Systemické terapii a koučování v Institutu systemických studií

 • Působil v pedagogické sféře jako učitel na prvním stupni základní školy a jako šachový trenér

 • Má zkušenost s korporátním prostředím velkých firem (např. O2)

 • Provozuje vlastní praxi, kde se zaměřuje zejména na osobnostní rozvoj dospělých

Ordinační hodiny:​

úterý:        14 - 18 hod

PhDr. Andrej Drbohlav

Ordinační hodiny:​

prosím prověřte volné termíny s recepcí na telefonním čísle: 222 20 10 20. 

Dvorakova_Lucie_low.jpg

Ordinační hodiny:​

sudá středa:        13 - 20 hod

sudý čtvrtek:         8 - 13 hod

Hanouskova_Katerina_low.jpg

Ordinační hodiny:​

čtvrtek:        16:00 - 20:00 hod

Mgr. Jitka Hromadová

Ordinační hodiny:​

středa:        14 - 18:30 hod

Portrét - muž

Ordinační hodiny:​

pondělí:        14 - 18 hod

Portrét - žena

Ordinační hodiny:​

čtvrtek:        9 - 15 hod

Mazurovova_Olga.jpg

Ordinační hodiny:​

pondělí:        8 - 13 hod

úterý:            8 - 14 hod

čtvrtek:        16 - 20 hod

Mgr. Linda Peichlová

Ordinační hodiny:​

úterý:            8 - 14 hod

čtvrtek:         8 - 12 hod

Portrét - žena

Ordinační hodiny:​

lichá středa:        15 - 20 hod

lichý čtvrtek:         8 - 12 hod

Mgr. Petra Skavská

Ordinační hodiny:​

momentálně na mateřské dovolené

PhDr. Andrej Drbohlav 

etoped a psychopatolog

 • Dlouhodobě se věnuje poradenství v oblasti poruch chování, ADHD, Syndromu opozičního vzdoru a Intermitentní explozivní poruchy

 • V současnosti realizuje výzkum zaměřený na vývoj agresivního chování, Intermitentní explozivní poruchy a psychopatie

 • V INEPu pracuje od roku 2016 a specializuje se na behaviorální a etopedické výchovné poradenství pro děti, adolescenty a jejich rodiče 

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

 • používá následující přístupy a techniky: artefiletické workshopy a semináře osobního rozvoje
   

 • Obrátit se na něj můžete:

   - s poruchami chování dětí a adolescentů

   - syndromem ADHD

   - syndromem opozičního vzdoru a intermitentní explozivní poruchy

   - problémovým vývojem chování a osobnosti

Mgr. Ing. Lucie Dvořáková

psychologický poradce a kouč

 • V INEPu pracuje od roku 2019 a věnuje se zde psychologickému poradenství, business a life-coachingu, coachingu v rámci osobnostního rozvoje dospělých pacientů, poradenství v oblasti neurotických poruch a poruch s psychosomatickou problematikou, rodinám klientů s výskytem problematického chování dětí a jiných mentálních poruch 

 • Obrátit se na ni můžete:

   - s poruchami příjmu potravy

   - neurotickými poruchami

   - pro poradenství rodinám klientů s výskytem problematického chování dětí a jiných
     mentálních poruch

   - koučink v rámci osobního rozvoje

 • Je absolventkou oboru sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.  

 • Dále absolvovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu se zaměřením na daseinsanalytickou komunitně-skupinovou psychoterapii a pětiletý sebezkušenostní výcvik daseinsanalytického směru  

 • Je také absolventkou oboru ekonomie Vysokého učení technického v Brně

 • Od roku 2015 působí jako Akreditovaný externí profesionální kouč s akreditací získanou v Koučink Centru s.r.o. (profesionální vzdělávání koučů v ČR a SR pod záštitou Mezinárodní federace koučů ICF)

 • V rámci svých předchozích pracovních zkušeností se věnovala coachingu v rámci rozvoje soft skills, komunikačních dovedností, firemí kultury a osobnostního rozvoje

 • psychoterapeutickému poradenství v rámci neziskových organizací se zaměřením na handicapované klienty a life-coachingu v rámci komplexní psychosomatické péče 

 • V INEPu pracuje od roku 2019 a věnuje se zde psychologickému poradenství, business a life-coachingu, coachingu v rámci osobnostního rozvoje dospělých pacientů, poradenství v oblasti neurotických poruch a poruch s psychosomatickou problematikou, rodinám klientů s výskytem problematického chování dětí a jiných mentálních poruch 

 • Své služby nabízí česky a anglicky mluvícím pacientům

MUDr. Kateřina Hanousková

psychoterapeutický poradce 

 • V INEPu pracuje psychoterapeutický poradce pro dospělé

 • Svoje služby nabízí česky a anglicky mluvícím pacientů.

Obrátit se na ni můžete: 

- pro vyrovnání se s dlouhodobou nemocí sebe nebo blízkých

- s úzkostnými stavy

- depresivními změnami nálad

- pro podporu při zvládání obtížných životních situací a krizí

 • Je frekventantkou pětiletého psychoterapeutického výcviku "Psychodynamické psychoterapie" na PVŠPS

 • Magisterský titul má z 1. lékařské fakulty UK obor všeobecné lékařství, dále se specializovala na klinickou onkologii a paliativní medicínu

Mgr. Jitka Hromadová 

psychologický poradce a kouč

 • V INEPu pracuje od roku 2015 a zaměřuje se především na individuální poradenství a systematickou individuální práci s klienty, zejména adolescentního věku, a na individuální a kariérní koučink

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientů.

Obrátit se na ni můžete: 

- s úzkostnými stavy

- depresivními změnami nálad

- pro podporu při zvládání obtížných životních situací a krizí

- poradenství a podpora pro rodiče při řešení problémových situací při výchově dětí 

 • Má také vlastní poradenskou praxi, vede rozvojové pobytové kurzy pro mládež a adolescenty, pracuje jako kouč osobního rozvoje a kariérní kouč

 • Je absolventkou kurzu Akreditovaný externí profesionální kouč Koučink centru

 • Absolvovala odborné kurzy a semináře, např. sociometrie školní třídy - SO-RA-D, KBT depresí, KBT úzkostí, Rogerovská psychoterapie, fenomenologie, Gestalt terapie, neverbální kreativní techniky, práce s dětskou a adolescentní skupinou či Daseinsanalýza v poradenské a psychoterapeutické praxi I, II, III

 • Studovala Psychoterapeutickou fakultu na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a je frekventantkou Daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku v komunitně-skupinové psychoterapii

 • Je absolventkou oboru čeština-dějepis na FF UK v Praze a oboru výchovný poradce a školní metodik prevence na PedF UK

 • V letech 2008-2014 pracovala jako členka školního pedagogicko-psychologického poradenského pracoviště na HŠ Radlická

Mgr. Tomáš Kavka

psychologický poradce 

 • V INEPu pracuje jako psychoterapeutický poradce pro dospělé

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Obrátit se na něj můžete: 

- při úzkostných a depresivních stavech

- po setkání s traumatickou zkušeností

- při potížích ve vztazích 

- pro podporu při zvládání obtížných životních situací a krizí

- pro osobnostní rozvoj a sebepoznání

- při zájmu o práci s tělem, tělesnými symptomy a jejich zvládáním

 • Je frekventantem pětiletého psychoaterapeutického výcviku "Integrace v psychoaterapii" 

 • Magisterský titul má z 2. lékařské fakulty UK (obor fyzioterapie)

Mgr. Barbora Kočíková

psychologický poradce 

 • V Inepu pracuje od roku 2021 a nabízí individuální psychoterapeutické poradenství a podporu seberozvoje

 • Rovněž nabízí krizovou intervenci a doprovázení v náročných životních situacích

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Obrátit se na ni můžete s potížemi ohledně: 

- sebepoznání, sebepřijetí a sebedůvěra

- přijetí nové životní situace

- vyrovnání se se ztrátou

- porozumění své osobní historii a z ní plynoucích vzorců v mezilidských vztazích

- porozumění vlastním emocím a nalezení přiměřených způsobů zacházení s nimi

- práce s úzkostnými stavy a depresivními změnami nálad

- podpora při zvládání obtížných životních situací a krizí

- hledání či ujasňování vlastní identity, včetně sexuální

 • Je absolventkou magisterského oboru Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií 

 • Je frekventantkou pětiletého psychoterapeutického výcviku "Psychodynamické psychoterapie" na PVŠPS

 • Je absolventkou komplexního výcviku v krizové intervenci, vč. chatového poradenství

 • Absolvovala odborné kurzy a semináře, např. Děti a ztráta, je těžké být tím, kdo zůstal, Sebepoškozování a sebevražda jako téma v rozhovoru s klientem, Relaxační techniky a řada dalších

 • Od roku 2007 je pracovnicí krizového SOS centra Diakonie ČCE – SKP v Praze

 • Rovněž se věnuje oblasti PR

Mgr. Olga Mazurovová

psychologický poradce a kouč

 • pracuje jako kouč osobního rozvojebusiness kouč a poradce v oblasti výběru zaměstnanců do pracovních týmů, věnuje se mentálnímu tréninku pro sportovce (je absolventkou vzdělávacího programu PVŠPS)

 • Svoje služby nabízí česky, rusky a anglicky mluvícím pacientům

Obrátit se na ni můžete: 

- pro psychoterapeutické poradenství pro dospělé

- koučování osobního rozvoje

- business-coaching

- mentální trénink pro sportovce

 • Je absolventkou oboru sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií

 • Pracovala v oblasti zahraničního obchodu

 • Absolvovala výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii v daseinsanalytickém směru, výcvikovou individuální psychoterapii, odborné kurzy a semináře, např. Teorie daseinsanalýzy, Daseinsanalýza  v psychoterapeutické a poradenské praxi, Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii 

Mgr. Linda Peichlová

psychologický poradce

 • V INEPu pracuje od roku 2016 a specializuje se na individuální a skupinové psychoterapeutické poradenství pro dospělé a orientuje se na psychoanalyticky orientovanou psychoterapii

 • Svoje služby nabízí česky a anglicky mluvícím klientům

Obrátit se na ni můžete:

- pokud hledáte řešení na obtíže ve vztazích a komunikaci

- máte nízké sebevědomí

- úzkostné a depresivní potíže

- psychosomatické potíže

- toužíte po sebepoznání

 • Je absolventkou oboru psychosociálních věd, religionostiky a teologie na HTF UK v Praze

 • Je ve výcviku v psychoanalytické psychoterapii v České společnosti pro psychoanalytickou pychoterapii (ČSPAP)

 • Pracovala v Husitském centru, o.p.s. jako ředitelka obecně prospěšné společnosti se zaměřením na děti a mládež žijících v sociálně znevýhodněném prostředí

 • Dlouhodobě pracovala jako dobrovolník s dětmi, mládeží a rodinami uprchlíků a cizinců žijících na území České republiky v občanském sdružení Pecka

 • Absolvovala odborné kurzy Základy krizové intervence, Jacobsonova progresivní relaxace, Respektovat a být respektován

 • Od roku 2014 provozuje soukromou praxi psychoterapeutického poradenství

 • V INEPu pracuje od roku 2016 jako psychologický poradce

 • Svoje služby nabízí česky a anglicky mluvícím klientům

Mgr. Pavlína Rasochová

psychologický poradce

 • Specializuje se na psychoterapeutické poradenství pro dospělé

 • Prošla výcvikem v krizové intervenci, koučinku a kraniosakrální terapii

 • Absolvovala semináře ze základů logoterapie, existenciální analýzy a hagioterapie

 • V současnosti absolvuje výcviky v daseinsanalytickém výkladu snů a aktivní imaginaci

 • terapeutickou praxi v oblasti hospicové péče, podpoře a doprovázení klientů se závažným onemocněním v hospicové a respitní péči a podpoře blízkých osob nemocného

Obrátit se na ni můžete: 

- pro při závažném onemocnění v hospicové a respitní péči

- pro podporu a psychoterapeutické poradenství klientů se závažným onemocněním

- poradenství blízkých osob nemocných nebo v případě smrti blízkého

- psychoterapeutické poradenství pro seniory

 • Je absolventkou oboru dětská sestra na SZŠ Žerotínovo náměstí 1 v Brně.

 • Absolvovala také Pražskou psychoterapeutickou fakultu

 • Ukončila pětiletý psychoterapeutický výcvik se zaměřením na daseinsalaytickou psychoterapii

 • Prošla výcvikem v krizové intervenci, koučinku a kraniosakrální terapii

 • Absolvovala semináře ze základů logoterapie, existenciální analýzy a hagioterapie

 • V současnosti absolvuje výcviky v daseinsanalytickém výkladu snů a aktivní imaginaci

 • terapeutickou praxi v oblasti hospicové péče, podpoře a doprovázení klientů se závažným onemocněním v hospicové a respitní péči a podpoře blízkých osob nemocného

 • Své služby nabízí česky mluvícím pacientům

Mgr. Petra Skavská

psychologický poradce

 • V INEPu pracuje od roku 2015 jako psychoterapeutický poradce pro dospělé s využitím prvků arteterapie a práce s tělem (zvědomování těla a tělových prožitků, práce s dechem, relaxace)

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

 • Je absolventkou oboru psychologie a speciální pedagogika na PedF UK v Praze

 • Studovala arteterapii na PedF JČU v Českých Budějovicích

 • Je frekventantkou vzdělávacího a sebezkušenostního programu Vědomé tělo. Jde o somatické vzdělávání na základech LABANOVY ANALÝZY POHYBU, BARTENIEFF FUNDAMENTALS™ A BODY MIND CENTERING™ (DanceLAB)

 • Absolvovala výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii (SUR, o.s.)

 • Absolvovala dlouhodobou stáž v Psychiatrické nemocnici Bohnice

 • Pracovala s lidmi s duševním onemocněním jako terapeutka a vedoucí sociální služby v Green Doors, z.ú., s dětmi se specifickými poruchami učení jako arteterapeutka na základní škole