top of page

Poradenská psychoterapie a koučink

PhDr. Andrej Drbohlav

Ordinační hodiny:​

prosím prověřte volné termíny s recepcí na telefonním čísle: 222 20 10 20. 

PhDr. Andrej Drbohlav 

etoped a psychopatolog

 • Dlouhodobě se věnuje poradenství v oblasti poruch chování, ADHD, Syndromu opozičního vzdoru a Intermitentní explozivní poruchy

 • V současnosti realizuje výzkum zaměřený na vývoj agresivního chování, Intermitentní explozivní poruchy a psychopatie

 • V INEPu pracuje od roku 2016 a specializuje se na behaviorální a etopedické výchovné poradenství pro děti, adolescenty a jejich rodiče 

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

 • používá následující přístupy a techniky: artefiletické workshopy a semináře osobního rozvoje

 

Obrátit se na něj můžete:

   - s poruchami chování dětí a adolescentů

   - syndromem ADHD

   - syndromem opozičního vzdoru a intermitentní explozivní poruchy

   - problémovým vývojem chování a osobnosti

Dvorakova_Lucie_low.jpg

Ordinační hodiny:​

osobní konzultace v INEP

sudá středa:        13 - 20 hod

sudý čtvrtek:         8 - 13 hod

online skype konzultace

lichá středa:        13 - 20 hod

lichý čtvrtek:         8 - 13 hod

Mgr. Ing. Lucie Dvořáková

psychologický poradce a kouč

 • V INEPu pracuje od roku 2019 a věnuje se zde především individuálnímu psychoterapeutickému poradenství pro mládež od 15ti let a dospělé

 • poskytuje také párové a rodinné poradenství, koučink v rámci osobního rozvoje 

 • Vedle terapeutických či koučovacích rozhovorů se věnuje aktivní imaginaci, relaxaci a zpřítomnění v rámci mindfulness technik, hypnóze a hypnotické relaxaci, práci s dechem

 • Svoje služby nabízí česky i anglicky mluvícím pacientů

Obrátit se na ni můžete:

- s úzkostnými stavy 

- s neurotickými potížemi

- poruchami příjmu potravy 

- s depresivními stavy

- s psychosomatickými potížemi

- v případě, že chcete pomoci v oblasti osobnostního rozvoje a sebepoznání

- pokud máte obtíže ve vztazích a komunikaci

- pro poradenství rodinám klientů s výskytem problematického chování dětí a jiných

  mentálních poruch

- ohledně zlepšení kvality života, prožívání a celkové spokojenosti

 • Je absolventka oboru sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.  

 • Má ukončený sebezkušenostní výcvik daseinsanalytického směru, Výcvik mindfulness technik v praxi, Hypnoterapeutický výcvik, Psychoterapeutickou fakultu a celoživotní vzdělávání v oblasti psychologie a další odborné kurzy a semináře, např. Krizová intervence, výcvik v Aktivní imaginaci a v Daseinsanalytickém výkladu snů

 • Od roku 2015 působí jako Akreditovaný externí profesionální kouč s akreditací získanou v Koučink Centru s.r.o. (profesionální vzdělávání koučů v ČR a SR pod záštitou Mezinárodní federace koučů ICF)

 • V rámci svých předchozích pracovních zkušeností se věnovala coachingu v rámci rozvoje soft skills, komunikačních dovedností, firemí kultury a osobnostního rozvojpsychoterapeutickému poradenství v rámci neziskových organizací se zaměřením na handicapované klienty a klientky s PPP  v centru Anabell

 • Je také absolventkou oboru ekonomie VUT v Brně

Portrét - muž

Ordinační hodiny:​

pondělí:        14 - 18 hod

Mgr. Tomáš Kavka

psychologický poradce 

 • V INEPu pracuje jako psychoterapeutický poradce pro dospělé

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Obrátit se na něj můžete: 

- při úzkostných a depresivních stavech

- po setkání s traumatickou zkušeností

- při potížích ve vztazích 

- pro podporu při zvládání obtížných životních situací a krizí

- pro osobnostní rozvoj a sebepoznání

- při zájmu o práci s tělem, tělesnými symptomy a jejich zvládáním

 • Je frekventantem pětiletého psychoaterapeutického výcviku "Integrace v psychoaterapii" 

 • Magisterský titul má z 2. lékařské fakulty UK (obor fyzioterapie)

Mazurovova_Olga.jpg

Ordinační hodiny:​

pondělí:        8 - 13 hod

úterý:            8 - 13 hod

čtvrtek:        16 - 20 hod

pátek:          10 - 16 hod

Mgr. Olga Mazurovová

psychologický poradce a kouč

 • V INEPu pracuje od roku 2019 a specializuje se na individuální psychoterapeutické poradenství pro mládež od 15 let a pro dospělé

 • Pracuje také jako kouč osobního rozvoje, business kouč a věnuje se mentálnímu tréninku pro sportovce (je absolventkou vzdělávacího programu PVŠPS)

 • Vedle terapeutických či koučovacích rozhovorů se věnuje aktivní imaginaci, meditaci, relaxaci a práci s dechem

 • Svoje služby nabízí česky, rusky a anglicky mluvícím pacientům

Obrátit se na ni můžete: 

- pro psychoterapeutické poradenství pro mládež a pro dospělé

- koučování osobního rozvoje

- business-coaching

- mentální trénink pro sportovce

 • Je absolventkou oboru sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií

 • Absolvovala úplné psychoterapeutické vzdělání v daseinsanalytickém směru, odborné kurzy a semináře, např. Sebevražda a sebevražedné jednání klienta, Krizová intervence, výcvik v Aktivní imaginaci

 • Pracovala v oblasti zahraničního obchodu

Mgr. Linda Peichlová

Ordinační hodiny:​

úterý:            8 - 15 hod

čtvrtek:         8 - 16 hod

Mgr. Linda Peichlová

psychologický poradce

 • V INEPu pracuje od roku 2016 a specializuje se na individuální a skupinové psychoterapeutické poradenství pro dospělé a orientuje se na psychoanalyticky orientovanou psychoterapii

 • Svoje služby nabízí česky a anglicky mluvícím klientům

Obrátit se na ni můžete:

- pokud hledáte řešení na obtíže ve vztazích a komunikaci

- máte nízké sebevědomí

- úzkostné a depresivní potíže

- psychosomatické potíže

- toužíte po sebepoznání

 • Je absolventkou oboru psychosociálních věd, religionostiky a teologie na HTF UK v Praze

 • Je ve výcviku v psychoanalytické psychoterapii v České společnosti pro psychoanalytickou pychoterapii (ČSPAP)

 • Pracovala v Husitském centru, o.p.s. jako ředitelka obecně prospěšné společnosti se zaměřením na děti a mládež žijících v sociálně znevýhodněném prostředí

 • Dlouhodobě pracovala jako dobrovolník s dětmi, mládeží a rodinami uprchlíků a cizinců žijících na území České republiky v občanském sdružení Pecka

 • Absolvovala odborné kurzy Základy krizové intervence, Jacobsonova progresivní relaxace, Respektovat a být respektován, KBT - léčba nespavosti

 • V INEPu pracuje od roku 2016 jako psychologický poradce

 • Svoje služby nabízí česky a anglicky mluvícím klientům

Mgr. Petra Skavská

Mgr. Petra Skavská

psychologický poradce

momentálně na mateřské dovolené

 • V INEPu pracuje od roku 2015 jako psychoterapeutický poradce pro dospělé s využitím prvků arteterapie a práce s tělem (zvědomování těla a tělových prožitků, práce s dechem, relaxace)

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

 • Je absolventkou oboru psychologie a speciální pedagogika na PedF UK v Praze

 • Studovala arteterapii na PedF JČU v Českých Budějovicích

 • Je frekventantkou vzdělávacího a sebezkušenostního programu Vědomé tělo. Jde o somatické vzdělávání na základech LABANOVY ANALÝZY POHYBU, BARTENIEFF FUNDAMENTALS™ A BODY MIND CENTERING™ (DanceLAB)

 • Absolvovala výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii (SUR, o.s.)

 • Absolvovala dlouhodobou stáž v Psychiatrické nemocnici Bohnice

 • Pracovala s lidmi s duševním onemocněním jako terapeutka a vedoucí sociální služby v Green Doors, z.ú., s dětmi se specifickými poruchami učení jako arteterapeutka na základní škole

Vacha_Pavel.jpg

Ordinační hodiny:​

pondělí:          8 - 14 hod

úterý:            14 - 19 hod

pátek:           12 - 20 hod

Mgr. et Mgr. Pavel Vácha

psychologický poradce 

 • Specializuje se na individuální psychoterapeutické poradenství pro mládež od 15 let a pro dospělé

 • Vedle terapeutických či koučovacích rozhovorů se věnuje aktivní imaginaci, hypnóze, hypnotické relaxaci a práci s dechem

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Obrátit se na něj můžete: 

- pro psychoterapeutické poradenství pro mládež a pro dospělé

- s úzkostnými stavy (úzkostná porucha, panické ataky)

- s neurotickými potížemi

- s depresivními stavy

- se stresovou poruchou (syndrom vyhoření, reakce na těžký nebo trvalý stres)

- pro podporu v krizích a těžkých životních situacích

- v případě, že chcete pomoci v oblasti osobnostního rozvoje a sebepoznání

- pokud máte obtíže ve vztazích a komunikaci

 • Je absolventem oboru sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a Andragogika na Universitě J.A. Komenského

 • Absolvoval úplné psychoterapeutické vzdělání v daseinsanalytickém směru, hypnoterapeutický výcvik, Psychoterapeutickou fakultu a celoživotní vzdělávání v oblasti psychologie a další odborné kurzy a semináře, např. Krizová intervence, výcvik v Aktivní imaginaci a v Daseinsanalytickém výkladu snů

 • Působí jako lektor psychosociálního výcviku v Diakonické akademii

 • Má dlouholetou zkušenost s prostředím korporátních firem

bottom of page