top of page

Pediatři

MUDr. Eva Hrdličková

MUDr. Eva Hrdličková

praktický lékař pro děti a dorost

  • Je absolventkoFakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze

  • Specializovanou způsobilost v oboru pediatrie I. stupně získala v roce 1985 a svoji kvalifikaci si dále rozšířila o odbornosti pediatrie II. stupně (v roce 1990) a praktický lékař pro děti a dorost (v roce 2016). V oboru pediatrie je také držitelkou licence ČLK.  

  • Od roku 1982 pracovala na Klinice dětského a dorostového lékařství VFN v Praze, resp. před spojením klinik na 3. dětské klinice VFN. Prošla všechna oddělení, včetně oddělení intenzivní péče novorozenců a oddělení nedonošených dětí

  • Od roku 2001 působila jako samostatný pediatr na všeobecné ambulanci, zároveň až do konce roku 2016 se jako vedoucí lékařka podílela na ústavních pohotovostních službách, vykonávala také konziliární službu pro všechna dětská oddělení na ostatních klinikách v rámci VFN

  • Kromě klinické práce se podílela na výuce studentů 1. LF UK v Praze jako externí lektorka

  • Absolvovala kurz dětské endokrinologie

  • Je členkou Pediatrické společnosti ČLS JEP a Spolku lékařů českých ČLS JEP

  • V INEPu působí od roku 2017 jako praktický lékař pro děti a dorost

  • Své služby nabízí češky mluvícím pacientům

bottom of page