Výuka

INEP je součástí systému univerzitního vzdělávání. Podílí se na výuce psychiatrie studentů 1. LF UK, pro které organizuje také povinně volitelný předmět Neuropsychiatrie v ambulantní praxi.

Přednášky ke stažení:

72049441_2647370468617690_58255763876872

Rozpis výuky psychiatrie v zimním semestru 2020/2021

xx. xx. 2020 / 09:00 - 12:00

xx. xx. 2020 / 09:00 - 12:00

xx. xx. 2020 / 09:00 - 12:00

xx. xx. 2020 / 09:00 - 12:00

Rozpis povinně volitelného předmětu Neuropsychiatrie v ambulantní praxi 2020/2021

01. 12. 2020 / 14:00 - 16:30 /

12. 01. 2021 / 14:00 - 16:30 / test, zápočet