top of page

Neurochirurgové

Horinek_Daniel_low.jpg

Doc. MUDr. Daniel Hořínek, Ph.D.

neurochirurg

 • od 1. 9. 2020 vede v INEPu Centrum pro onemocnění páteře s možností konzultací a ambulantních výkonů

 • od roku 2015 pracuje jako neurochirurg v interdisciplinárním Centru pro onemocnění páteře v  Helios Weisseritztal Kliniken v Sasku, SRN, má zde i svou soukromou ambulantní praxi

 • v roce 2010 získal specializaci v neurochirurgii na Neurochirurgické a neuroonkologické klinice 1. LF UK a ÚVN, v r. 2007 získal specializaci v oboru neurologie 

 • v letech 2011-2013 pracoval na Neurochirurgické klinice v Marburgu, Hesensko, SRN

 • v roce 2013 habilitoval na 2. LF UK 

 • v roce 2011 absolvoval evropský neurochirurgický kurz

 • je školitelem pro oborovou radu Neurovědy s několika úspěšně absolvovanými studenty doktorského studia

 • je autorem více jak 40 domácích i zahraničních vědeckých prací, s více jak 600 citacemi v tuzemsku a zahraničí 

 • Doc. Hořínek nabízí konzultace v němčině, ruštině, francouzštině a italštině

MUDr. Stefan Raev

MUDr. Stefan Raev 

neurochirurg

 • Je absolventem oboru všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze

 • Specializovanou způsobilost v oboru neurochirurgie získal v roce 2013

 • Absolvoval dlouhodobý studijní pobyt na Univerzitě Claude Bernard v Lyonu ve Francii

 • Dále absolvoval několik zahraničních stáží (nakř. Osaka, Japonsko) a řadu odborných kurzů v zemích EU (AO Spine courses, Transtemporal approaches, atd.)

 • Působí na Neurochirurgickém oddělení Nemocnice na Homolce

 • Je členem České neurochirurgické společnosti ČLS JEP a členem vědeckého výboru Neuropsychiatrického fóra

 • v IINEPu pracuje od roku 2014 a zaměřuje se na neurochirurgickou léčbu nádorů mozku a na miniinvazivní operace páteře

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i francouzsky a anglicky mluvícím pacientům 

bottom of page