Neurochirurgové

  • Je absolventem oboru všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze

  • Specializovanou způsobilost v oboru neurochirurgie získal v roce 2013

  • Absolvoval dlouhodobý studijní pobyt na Univerzitě Claude Bernard v Lyonu ve Francii

  • Dále absolvoval několik zahraničních stáží (nakř. Osaka, Japonsko) a řadu odborných kurzů v zemích EU (AO Spine courses, Transtemporal approaches, atd.)

  • Působí na Neurochirurgickém oddělení Nemocnice na Homolce

  • Je členem České neurochirurgické společnosti ČLS JEP a členem vědeckého výboru Neuropsychiatrického fóra

  • v IINEPu pracuje od roku 2014 a zaměřuje se na neurochirurgickou léčbu nádorů mozku a na miniinvazivní operace páteře

  • Svoje služby nabízí kromě češtiny i francouzsky a anglicky mluvícím pacientům 

MUDr. Stefan Raev 

neurochirurgická ambulance

  • Wix Facebook page