top of page

Klinické studie

Institut neuropsychiatrické péče nabízí svým pacientům nad rámec klasické zdravotní péče možnost účastnit se klinických hodnocení. Cílem těchto klinických hodnocení je posouzení, zda nový způsob léčby představuje účinnou a lepší alternativu ve srovnání s dosud nejlepší dostupnou metodou (v našem případě se jedná nejčastěji o nové léčivé přípravky - léky).

V těchto, tzv. 3. fázích klinických hodnocení, se srovnává efektivita nového léku s léčbou standardní. Většinou jde o velké mezinárodní studie, do nichž je zahrnuto mnoho pacientů. Pacienti bývají obvykle rozděleni do dvou skupin, z nichž jedna je léčena standardně (běžně) a druhá léčbou novou. Tyto dvě skupiny jsou pak porovnávány zejména z hlediska účinnosti nové medikace. Většina klinických studií je tzv. dvojitě zaslepená, to znamená, že pacient ani lékař neví, do které skupiny pacient patří.

Klinické studie musí splňovat velice přísná kritéria a bezpečnost pacientů je největší prioritou. Před zahájením každé klinické studie je vyžadováno schválení etickou komisí a nemocní musí své rozhodnutí podložit podpisem informovaného souhlasu. V rámci tohoto procesu lékař pacientovi podá všechny dostupné informace o předpokládaných výhodách studie, ale i o jejich možných rizicích. Pacientovi musejí být objasněny všechny nejasnosti a také dostatečně vysvětleno, že může kdykoli ze studie vystoupit a že je jeho participace na studii dobrovolná.                 

Aktuálně nabízíme účast ve studiích zaměřených na poruchy paměti, Parkinsonovu nemoc, depresi, roztroušenou sklerózu, migrénu a epilepsii. V případě, že byste se rádi o těchto studiích dozvěděli více, neváhejte nám napsat email na clinicaltrials@inep.cz nebo volejte 739 226 131 a nechte nám kontakt na sebe. Budeme Vás následně kontaktovat. Letáček ke klinickým studiím si můžete stáhnout zde.

bottom of page