Klinické studie

Institut neuropsychiatrické péče nabízí svým pacientům nad rámec klasické zdravotní péče možnost účastnit se klinických hodnocení. Cílem těchto klinických hodnocení je posouzení, zda nový způsob léčby představuje účinnou a lepší alternativu ve srovnání s dosud nejlepší dostupnou metodou (v našem případě se jedná nejčastěji o nové léčivé přípravky - léky).

V těchto, tzv. 3. fázích klinických hodnocení, se srovnává efektivita nového léku s léčbou standardní. Většinou jde o velké mezinárodní studie, do nichž je zahrnuto mnoho pacientů. Pacienti bývají obvykle rozděleni do dvou skupin, z nichž jedna je léčena standardně (běžně) a druhá léčbou novou. Tyto dvě skupiny jsou pak porovnávány zejména z hlediska účinnosti nové medikace. Většina klinických studií je tzv. dvojitě zaslepená, to znamená, že pacient ani lékař neví, do které skupiny pacient patří.

Klinické studie musí splňovat velice přísná kritéria a bezpečnost pacientů je největší prioritou. Před zahájením každé klinické studie je vyžadováno schválení etickou komisí a nemocní musí své rozhodnutí podložit podpisem informovaného souhlasu. V rámci tohoto procesu lékař pacientovi podá všechny dostupné informace o předpokládaných výhodách studie, ale i o jejich možných rizicích. Pacientovi musejí být objasněny všechny nejasnosti a také dostatečně vysvětleno, že může kdykoli ze studie vystoupit a že je jeho participace na studii dobrovolná.                 

Aktuálně nabízíme účast ve studiích zaměřených na poruchy paměti, Parkinsonovu nemoc, depresi, roztroušenou sklerózu, migrénu a epilepsii. V případě, že byste se rádi o těchto studiích dozvěděli více, neváhejte nám napsat email na clinicaltrials@inep.cz nebo volejte 739 226 131 a nechte nám kontakt na sebe. Budeme Vás následně kontaktovat. Letáček ke klinickým studiím si můžete stáhnout zde.