top of page

Centra a poradny

Centrum se zabývá diagnostikou a léčbou kognitivních poruch, zejména poruch paměti, včasnou detekcí Alzheimerovy nemoci a dalších neurodegenerativních onemocnění (např. nemoc s Lewyho tělísky, frontotemporální demence, vaskulární demence apod.). Zajišťujeme komplexní léčbu přidružených poruch (např. deprese, úzkost, psychotické projevy), provádíme poradenskou a konzultační činnost, podílíme se na výuce studentů a klinickém výzkumu. Více informací a rad naleznete zde v Brožurce Kognitivního centra.

V rámci centra zajišťujeme také kognitivní rehabilitaci, která je zacílená na pacienty s jakýmkoliv narušením mentálních funkcí. Cílem je zlepšit jejich kognitivní kondici, případně kompenzovat kognitivní deficit tak, aby lépe zvládali zapojení do běžných denních aktivit a zvýšili tak svou soběstačnost a nezávislost. Druhotným efektem kognitivní rehabilitace může být snížení zátěže pečujících osob. Stáhněte si příručku "Jak zůstat fit na těle i na duchu" v době domácí karantény. Pomozte udržet psychickou i fyzickou kondici Vašim blízkým, rodičům nebo prarodičům. Stačí jen pár cviků a zábavných úkolů denně. 
Vedoucí centra: MUDr. Tomáš Glaser

Vedoucí kognitivní rehabilitace: PhDr. Vladimíra Plzáková

INEP - kognitivní centrum
INEP - neuropsychiatrie
Kognitivní RHB

Kognitivní centrum

Všechna videa

Všechna videa

Přehrát video

Komplexní péče pro děti a dospělé s tiky a Touretteovým syndromem. Rychlá a cílená diagnostika zkušenými odborníky, krátké objednací termíny. Jako vůbec první centrum v ČR můžeme našim klientům nabídnou léčebnou metodu CBIT. Kromě lékařského vyšetření nabízí centrum také specializované psychologické poradenství rodičům a dětem s Touretteovým syndromem, ale i dospělým pacientům s tímto onemocněním. Poskytujeme konzultace individuální, školní i rodinné, pomáháme nemocným s přijetím diagnózy a smířením se s nemocí. Řešíme problémy v komunikaci rodiny a školy, v komunikaci dospělých pacientů se svými partnery, přáteli či spolupracovníky. Pomáháme také vyučujícím, aby vzdělávání a výchova žáka s Touretteovým syndromem probíhali bez větších problémů. Spolupracujeme s pacientskou organizací ATOS.

Vedoucí centra: MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.

Vedoucí psychologického poradenství: Mgr. Karel Barták

Centrum pro tiky a Touretteův syndrom

INEP - centrum pro tiky a Touretteův syndrom

Poradna je zaměřená na diagnostiku, léčbu a poradenství pro nemocné s Parkinsonovou nemocí, parkinsonskými syndromy a třesem. Díky spolupráci s velkými fakultními pracovišti jsme schopni pacientům zajistit léčbu od začátku nemoci až k pokročilým stádiím onemocnění. Spolupracujeme rovněž s pacientskou organizací Parkinson-Help.

Vedoucí poradny: MUDr.  Ondřej Fiala, Ph.D.

Poradna pro Parkinsonovu nemoc a třes

Parkinsonova-choroba2.jpg

Centrum pro bolesti hlavy

Poradna je zaměřená na diagnostiku, léčbu a prevenci bolestí hlavy. Péče je poskytována pacientům s migrénou, ale i nemocným, jejichž obtíže jsou spojeny s bolestmi krční páteře, stresem, depresí či poruchami spánku. K dispozici máme nejnovější léčebné postupy, včetně biologické léčby monoklonálními protilátkami.

Vedoucí centra: MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

INEP - poradna pro bolesti hlavy

Centrum se zaměřuje na prevenci, diagnostiku a komplexní terapii potíží způsobených používáním digitálních technologií (smartphony, PC, virtuální realita), včetně duálních neuropsychiatrických poruch, které je doprovázejí.

Vedoucí centra: MUDr. Vladimír Kmoch

INEP - poradna pro autismus
CDZ

Centrum pro léčbu digitálních závislostí

Neurochirurgická poradna

Poradna pro nemocné před operací mozku a páteře. Konzultace jsou poskytovány např. stran vhodnosti neurochirurgického zákroku při bolestech páteře a výhřezu meziobratlové ploténky či při cévních malformacích a nádorech mozku. Služby neurochirurgické poradny nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Vedoucí poradny: MUDr. Stefan Raev

INEP - neurochirurgie
záda

Centrum pro onemocnění páteře

Centrum poskytuje komplexní a individuální péči pacientům s onemocněním páteře. Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Nabízíme cílenou a minimálně invazivní léčbu kořenové bolesti (ambulantně prováděné kořenové a facetové obstřiky, radiofrekvenční denervace u facetových blokád - externě). V případě, kdy je nutná operace, spolupracujeme s Neurochirurgickým oddělením Na Homolce a Neurochirurgickou a neuroonkologickou klinikou Ústřední vojenské nemocnice a 1. LF UK. V případě nutnosti operace nabízíme termíny v řádu týdnů, v případě nově vzniklé paresy domluvení akutního termínu k výkonu.

Vedoucí poradny: Doc. MUDr. Daniel Hořínek, Ph.D.

unnamed.jpg
bottom of page